Συγγραφείς

Νικήτας Αλιπράντης

1 και 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 / ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
«Ο αγών διά το δίκαιον»: Ώρα μηδέν;
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 / Η Γιώτα Κραβαρίτου και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο
Η Γιώτα Κραβαρίτου (και) πέραν του θετικού δικαίου