Συγγραφείς

Ελίνα Ασημακοπούλου

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 / III. Πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης στον ιδιωτικό τομέα: Εσωτερικές διαδικασίες, Ανεξάρτητες Αρχές και δικονομικά ζητήματα
Η βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας με βάση τον ν. 4808/2021: Δικονομικά ζητήματα, ειδικά το βάρος απόδειξης στις σχετικές διαφορές (άρθρο 15 του ν. 4808/2021)