Συγγραφείς

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 / Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ
Πρόλογος
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 / H ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Συγκριτική προσέγγιση
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 / Αφιέρωμα στον Alain Supiot
Πρόλογος αφιερώματος
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 / Η Γιώτα Κραβαρίτου και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο
Πρόλογος
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 / Η Γιώτα Κραβαρίτου και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο
Η συμβολή της Γιώτας Κραβαρίτου στο Εργατικό Δίκαιο