Συγγραφείς

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 / Αφιέρωμα στον Alain Supiot
Πρόλογος αφιερώματος
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 / Η Γιώτα Κραβαρίτου και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο
Πρόλογος
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 / Η Γιώτα Κραβαρίτου και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο
Η συμβολή της Γιώτας Κραβαρίτου στο Εργατικό Δίκαιο