Συγγραφείς

Γιώργος Δέλλιος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 / Αναγόρευση του Καθηγητή Alain Supiot σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.