Συγγραφείς

Φωτεινή Δερμιτζάκη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 / ΡΗΤΡΕΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η κατάργηση των «ρητρών μονιμότητας»
1 και 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Μισθός και νεότητα