Συγγραφείς

Isabelle Desbarats

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 / ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη: εργαλείο ηθικής υπεργολαβίας;