Συγγραφείς

Νικόλαος Γαβαλάς

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 / III. Πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης στον ιδιωτικό τομέα: Εσωτερικές διαδικασίες, Ανεξάρτητες Αρχές και δικονομικά ζητήματα
Ελλείψεις και κενά της δικαστικής προστασίας των θυμάτων της παρενόχλησης στον ν. 4808/2021
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Το δικαίωμα στην εργασία
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 / ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η προστασία της μητρότητας ως ανθρώπινο δικαίωμα — Δύο αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. μετά την θέση σε ισχύ του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
Σχόλιο στις αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. επί των υποθέσεων C-232/09, Danosa, και C-149/10, Χατζή
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 / ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Pacta non sunt servanda? (Σχόλιο στην Μον.Πρωτ.Θεσσ. 8561/2012)