Συγγραφείς

Ματίνα Γιαννακούρου

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 / V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικές σκέψεις
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 / Η σχέση εργασίας στην Gig Οικονομία: Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο
Πίσω από τον αλγόριθμο της ψηφιακής πλατφόρμας: ανακαλύπτοντας τη σύγχρονη σχέση εξάρτησης
Εισαγωγή
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 / ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ (ΑΡΘΡΑ 24 Α.Ε.Κ.Χ. ΚΑΙ 30 Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.) – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 Ε.Κ.Χ./Α.Ε.Κ.Χ.)
Η συλλογική διαπραγμάτευση και η διαιτησία στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη — Η ερμηνεία του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 Ε.Κ.Χ./Α.Ε.Κ.Χ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 / ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συλλογική αυτονομία και διαιτησία – Μια κριτική ματιά στην απόφαση Ολ.ΣτΕ 2307/2014