Συγγραφείς

Ματίνα Γιαννακούρου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 / ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συλλογική αυτονομία και διαιτησία – Μια κριτική ματιά στην απόφαση Ολ.ΣτΕ 2307/2014