Συγγραφείς

Μιχάλης Καλαντζόπουλος

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 / Καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών και μονομερής βλαπτική μεταβολή
Η μη καταβολή δεδουλευμένων ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας (άρθρο 58 ν. 4635/2019) – Αναδρομικότητα ή μη;