Συγγραφείς

Άρις Καζάκος

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 / Η επέκταση των σ.σ.ε., οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των κλαδικών σ.σ.ε. και η πρόσβαση στη διαιτησία μετά τον ν. 4635/2019
Το νέο δίκαιο των σ.σ.ε. και της διαιτησίας – Από τις συλλογικές ρυθμίσεις στην ενίσχυση του ρόλου της ατομικής σύμβασης εργασίας
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 / ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Κριτικού νομικού λόγου εγκώμιο