Συγγραφείς

Δέσποινα Κλαβανίδου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 / Αναγόρευση του Καθηγητή Alain Supiot σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Χαιρετισμός της Αναπληρώτριας Πρυτάνεως του Α.Π.Θ.