Συγγραφείς

Αλέξης Μητρόπουλος

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 / Παρέμβαση στη Στρογγυλή Τράπεζα επί της κεντρικής θεματικής του Συνεδρίου
Η νεοφιλελεύθερη διάβρωση του εργατικού δικαίου και το μέλλον του