Συγγραφείς

Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 / III. Πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης στον ιδιωτικό τομέα: Εσωτερικές διαδικασίες, Ανεξάρτητες Αρχές και δικονομικά ζητήματα
Οι «πολιτικές» για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 / Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόλογος
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 / Ο βάσιμος λόγος απόλυσης (άρθρο 48 ν. 4611/2019 και άρθρο 117 παρ. 2 ν. 4623/2019)
Το άρθρο 117 παρ. 2 ν. 4623/2019 και ο βάσιμος λόγος στο ισχύον δίκαιο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας