Συγγραφείς

Βαρβάρα Πάλλη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 / Η σχέση εργασίας στην Gig Οικονομία: Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο
Η παροχή μεταφορικών υπηρεσιών με τη διαμεσολάβηση πλατφόρμας σύμφωνα με τη γαλλική νομολογία και εμπειρία
Γαλλία
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 / ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ (ΑΡΘΡΑ 24 Α.Ε.Κ.Χ. ΚΑΙ 30 Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.) – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 Ε.Κ.Χ./Α.Ε.Κ.Χ.)
Οι συνέπειες της δέσμευσης από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο δίκαιο της απόλυσης από συγκριτική σκοπιά