Συγγραφείς

Κώστας Παπαδημητρίου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 / Εναρκτήριος Χαιρετισμός
Προέδρου Ε.Δ.Ε.Κ.Α.
1 και 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ο «νομοθετημένος» κατώτατος μισθός
1 και 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 / Εναρκτήριος Χαιρετισμός
Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Κ.Α.
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 / Αναγόρευση του Καθηγητή Antoine Lyon-Caen σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Χαιρετισμός του Καθηγητή Κώστα Παπαδημητρίου