Συγγραφείς

Κώστας Παπαδημητρίου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 / Εναρκτήριος Χαιρετισμός
Προέδρου Ε.Δ.Ε.Κ.Α.
1 και 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 / Εναρκτήριος Χαιρετισμός
Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Κ.Α.
1 και 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ο «νομοθετημένος» κατώτατος μισθός