Συγγραφείς

Νικόλαος Παπαδόπουλος

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 / Αλλαγή παραδείγματος προς μια κοινωνική Ευρώπη; Η ερμηνεία της Οδηγίας 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε. και οι προκλήσεις για την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο
Ο κατώτατος μισθός στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 / I. Η παρενόχληση ως διάκριση, ως προσβολή της αξιοπρέπειας και ως ψυχοκοινωνικός κίνδυνος
Η προστασία από την παρενόχληση στην εργασία υπό τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και ο ν. 4808/2021