Συγγραφείς

Σάββας Ρομπόλης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 / ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
† Γιώργος Κουκουλές (1938-2020)
Διερευνώντας τη σύζευξη του εργατικού και κοινωνικού δικαίου με τα εργασιακά-κοινωνικά δικαιώματα, την κοινωνική διαπραγμάτευση και την κοινωνική δικαιοσύνη