Συγγραφείς

Νικόλαος Σαββόπουλος

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 / III. Πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης στον ιδιωτικό τομέα: Εσωτερικές διαδικασίες, Ανεξάρτητες Αρχές και δικονομικά ζητήματα
Αντιμετωπίζοντας τη βία και την παρενόχληση στις εργασιακές σχέσεις – Μία προσέγγιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4808/2021 υπό το πρίσμα των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Εργασίας