Συγγραφείς

Mélanie Schmitt

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 / ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ (ΑΡΘΡΑ 24 Α.Ε.Κ.Χ. ΚΑΙ 30 Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.) – ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 Ε.Κ.Χ./Α.Ε.Κ.Χ.)
Η προστασία από την απόλυση δυνάμει των άρθρων 24 Α.Ε.Κ.Χ. και 30 Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.