Συγγραφείς

Πέτρος Στάγκος

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 / ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
Η εργασία στο στόχαστρο του ακροφιλελευθερισμού
Για το βιβλίο του Alain Supiot «Το πνεύμα της Φιλαδέλφειας: Η κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στην ολοκληρωτική αγορά»