Συγγραφείς

Δημήτριος Βασιλείου

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 / III. Πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης στον ιδιωτικό τομέα: Εσωτερικές διαδικασίες, Ανεξάρτητες Αρχές και δικονομικά ζητήματα
Το βάρος επίκλησης και απόδειξης και ο αναιρετικός έλεγχος στη δίκη της καταγγελίας
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η συλλογική αυτονομία στο Δημόσιο