Συγγραφείς

Φώτης Βέργης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 / Η σχέση εργασίας στην Gig Οικονομία: Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο
Gig Work και νομικός χαρακτηρισμός: το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου και η χρησιμότητά του
Ηνωμένο Βασίλειο