Συγγραφείς

Δημήτρης Βερβεσός

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 / ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Εργατικό Δίκαιο: Μοχλός ανάπτυξης ή οπισθοδρόμησης της ελληνικής κοινωνίας;
Η ιδιαίτερη σημασία της θεματικής του Συνεδρίου