Συγγραφείς

Μαρία Βουτσίνου

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 / III. Πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης στον ιδιωτικό τομέα: Εσωτερικές διαδικασίες, Ανεξάρτητες Αρχές και δικονομικά ζητήματα
Η παρενόχληση στην εργασία ως ειδική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη