Συγγραφείς

Rolf Wank

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 / ΙΙ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αλγοριθμική διοίκηση και ατομική σύμβαση εργασίας
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 / Η σχέση εργασίας στην Gig Οικονομία: Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο
Ο πάροχος υπηρεσιών σε ψηφιακή πλατφόρμα (crowdworker) ως εξαρτημένα εργαζόμενος; Σκέψεις με αφορμή μία απόφαση του Γερμανικού Εργατικού Ακυρωτικού
Γερμανία