Συγγραφείς

Δημήτρης Ζερδελής

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 / ΙΙ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η έννοια της εξάρτησης στην ψηφιακή εποχή του εργατικού δικαίου
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 / Ο βάσιμος λόγος απόλυσης (άρθρο 48 ν. 4611/2019 και άρθρο 117 παρ. 2 ν. 4623/2019)
Η προστασία από την απόλυση πριν και μετά τον ν. 4623/2019