75 χρόνια Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου

Μια αναδρομή στο μέλλον του εργατικού δικαίου

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία

9:00-10:00 Προσέλευση – Εγγραφή συνέδρων – Παραλαβή υλικού
10:00-10:20 Χαιρετισμοί
10:20-10:40 Εναρκτήρια ομιλία: Αντώνιος Βάγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος, πρ. Διευθυντής Συντάξεως της ΕΕργΔ (1980-1988): Επετειακός λόγος για τα 75 χρόνια της Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου
10:40-14:00 Πρωινή Συνεδρία

Πρόεδρος: Αντώνιος Βάγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος, πρ. Διευθυντής Συντάξεως της ΕΕργΔ (1980-1988)
10:40 Manfred Weiss, Ομ. Καθηγητής Εργατικού και Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Goethe, Frankfurt am Main:
Το μέλλον του εργατικού δικαίου
11:00 Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.: Από το δίκαιο της προστασίας της εργασίας στο δίκαιο της προστασίας της απασχόλησης
11:20 Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος, Ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών: Εργατικό Δίκαιο: από την κρίση στη μετάλλαξη – Προβολή ενός δυστοπικού μέλλοντος;
11:40 Συζήτηση
12:40-13:30 Διάλειμμα καφέ
Πρόεδρος: Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
13:30 Melchior Wathelet, Πρώτος Γενικός Εισαγγελέας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Παροχές κοινωνικής ασφάλισης και ιθαγένεια: το τέλος ενός αυτοματισμού
13:55 Συζήτηση
14:45-17:00 Μεσημβρινή διακοπή
17:00-21:00 Απογευματινή Συνεδρία

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σταθόπουλος, Ομ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών - πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης
17:00 Rolf Wank, Καθηγητής Αστικού, Εμπορικού, Οικονομικού και Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Bochum:
Η έννοια της εξάρτησης: εξελίξεις και παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου
17:20 Φίλιππος Δωρής, Ομ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών: Η διαμέσου της γενικής ρήτρας του άρθρου 288 Α.Κ. επίδραση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας στη νομολογιακή διάπλαση του εργατικού δικαίου
17:40 Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ελεγκτής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η αλληλεξάρτηση εργατικού δικαίου και δικαίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων
18:00 Συζήτηση
19:00-19:30 Διάλειμμα
Πρόεδρος: Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Δικηγόρος
19:30 Ευάγγελος Αγγελόπουλος, υποψ. Δ.Ν., LL.M., Δικηγόρος: Κριτική της οικονομικής ανάλυσης του εργατικού δικαίου
19:50 Michel Miné, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Conservatoire National des Arts et Métiers - Παρίσι: Σύγχρονα ζητήματα του χρόνου εργασίας
20:10 Συζήτηση
21:00 Δεξίωση υποδοχής - cocktail
9:15 Προσέλευση
10:00-14:00 Πρωινή Συνεδρία

Πρόεδρος: Παναγιώτης Πικραμμένος, επίτ. Πρόεδρος ΣτΕ, πρ. Πρωθυπουργός
10:00 Πέτρος Στάγκος, Καθηγητής Δικαίου της Ε.Ε. και της έδρας Jean Monnet, Νομική Σχολή Α.Π.Θ. – Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης: Η προσχώρηση της Ε.Ε. στον Ε.Κ.Χ. και την Ε.Σ.Δ.Α.
10:20 Δημοσθένης Λέντζης, Λέκτορας Δικαίου της Ε.Ε., Νομική Σχολή Α.Π.Θ.: Για τον (μη) έλεγχο των μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
10:40 Keith Ewing, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή King's College London: Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τη Συλλογική Διαπραγμάτευση – Και ανεπαρκής και όψιμος;
11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
Πρόεδρος: Μιχαήλ Βηλαράς, Δικαστής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
11:30 Marie-Ange Moreau, Ομότιμη Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Lyon-2: Αξιοπρεπής εργασία και κοινωνικό dumping: οι αποκλίσεις του δικαίου της Ε.Ε.
11:50 Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.: Η εκδικασιμότητα και η οριζόντια επικλησιμότητα των διεθνών και υπερεθνικών κανόνων που προστατεύουν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα
12:10 Achim Seifert,Καθηγητής Αστικού, Εργατικού και Συγκριτικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Friedrich Schiller της Jena: Οι μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου
12:30 Συζήτηση
14:00-16:30 Μεσημβρινή διακοπή
16:00-20:40 Απογευματινή Συνεδρία

Πρόεδρος: Γεράσιμος Φουρλάνος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
16:30 Martin Franzen, Καθηγητής Εργατικού και Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου:
Η επίδραση του δικαίου της Ε.Ε. στη λύση των συμβάσεων εργασίας
16:50 Νικόλαος Γαβαλάς, Δ.Ν., Δικηγόρος: Η λύση της εργασιακής συμβάσεως υπό το φως των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Δ.Ο.Ε. / Ε.Κ.Χ. / Ε.Σ.Δ.Α. / Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.
17:10 Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής Δ.Π.Θ.: H αιτιολογημένη καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
17:30-18:00 Διάλειμμα
Πρόεδρος: Αντώνιος Ρουπακιώτης, Δικηγόρος, πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης
18:00 Δημήτριος Βασιλείου, Δικηγόρος: Οι έννομες συνέπειες της ελαττωματικής απολύσεως: συγκριτική επισκόπηση
18:20 Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος: Η απόλυση εργαζομένου λόγω δημοσιοποίησης παρατυπιών της επιχείρησης (whistleblowing)
18:40 Νικόλαος Κουντούρης, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή University College London /
Αριστέα Κουκιαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου του Manchester: Το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο ως δίχτυ ασφαλείας – Η περίπτωση των ομαδικών απολύσεων
19:10 Συζήτηση
9:00 Προσέλευση
9:40-11:30 Πρώτο μέρος

Πρόεδρος: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
9:40 Ιωάννης Ληξουριώτης, Ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο – πρ. Διευθυντής Συντάξεως της ΕΕργΔ (1989-1994): Συμβατική βάση της εργασιακής σχέσης και συλλογικός μισθός
10:00 Κωστής Μπακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών: Η νομιμότητα της απεργίας από την άποψη των αιτημάτων
10:20 Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος: Εναλλακτικές μορφές εργατικού αγώνα
10:40 Συζήτηση
11:30-12:00 Διάλειμμα καφέ
12:00-14:00 Δεύτερο μέρος

Πρόεδρος: Marie-Ange Moreau, Ομ. Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Lyon-2
12:00 Άρις Καζάκος, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.: Το «παλαιό» και το «νέο» δίκαιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη Μεσολάβηση / Διαιτησία
12:20 Ματίνα Γιαννακούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου: Συλλογική διαπραγμάτευση και αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων
12:40 Sylvaine Laulom, Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Lyon-2: Η αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων: προοπτικές συγκριτικού δικαίου
13:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα
14:00 Λήξη Συνεδρίου

ΧΟΡΗΓΟΙ