Έγγραφο Εργασίας 1/2020: COVID-19 και Εργασιακές Σχέσεις

Περιορισμός της δραστηριότητας και απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και εργασιακές σχέσεις μετά την Κ.Υ.Α. 12998/232/2020

Δημήτριος Κ. Βασιλείου

-