Εκδόσεις

Τα βιβλία της ΕΕργΔ

Το πνεύμα της Φιλαδέλφειας

Η κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στην ολοκληρωτική αγορά

Συγγραφέας: Alain Supiot


Μετάφραση από τα Γαλλικά: Ευάγγελος Δ. Αγγελόπουλος

Εικαστικό έργο εξωφύλλου: Στέφανος Ρόκος


Ο Alain Supiot, Καθηγητής στο Collège de France, ιδρυτής του Ινστιτούτου Προχωρημένων Σπουδών της Nantes και μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Μέλλον της Εργασίας, είναι ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους νομικούς της εποχής μας και από τους πλέον διακεκριμένους σύγχρονους Ευρωπαίους στοχαστές. «Το πνεύμα της Φιλαδέλφειας: Η κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στην ολοκληρωτική αγορά», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της «Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου», είναι το πρώτο βιβλίο του συγγραφέα που μεταφράζεται στα Ελληνικά.

Μεταφρασμένο ήδη στα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά, τα Πορτογαλικά, τα Ιαπωνικά και τα Κορεατικά, αποτελεί ένα δοκίμιο-αναφορά για τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και μιαν εξαιρετική εισαγωγή στη σκέψη του Γάλλου διανοητή.

Με την πυκνή και ταυτόχρονα απολαυστική γραφή του, ο Supiot στέκεται κριτικά απέναντι στο κυρίαρχο σήμερα ιδεολογικό δόγμα του ακροφιλελευθερισμού. Το φαινόμενο της ολοκληρωτικής Αγοράς σηματοδοτεί για τον συγγραφέα μιαν επίθεση στο μεταπολεμικό κοινωνικό κεκτημένο. Μιαν επίθεση δηλαδή στο συντακτικό πνεύμα που διείπε τη Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας, την πρώτη διεθνή διακήρυξη δικαιωμάτων οικουμενικής εμβέλειας, που υιοθετήθηκε το 1944 από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας: Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έβαινε προς το τέλος του, με προδιαγεγραμμένη την επικράτηση των Συμμαχικών Δυνάμεων, όταν οι εμπνευστές της Διακήρυξης της Φιλαδέλφειας θέλησαν να απομακρύνουν τον κίνδυνο επανάληψης ενός νέου παγκόσμιου ολέθρου θεσπίζοντας ένα κανονιστικό κείμενο που θα καθιστούσε την κοινωνική δικαιοσύνη έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της διεθνούς έννομης τάξης.

Διαπιστώνοντας πόσο έχουμε απομακρυνθεί από το «πνεύμα της Φιλαδέλφειας», ο Alain Supiot μάς καλεί να το επανοικειοποιηθούμε καταθέτοντας τις δικές του προτάσεις για ένα μέλλον εδραζόμενο στην αρχή της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, με κυρίαρχους άξονες την αίσθηση του μέτρου και την τέχνη των ορίων, σε αντιπαραβολή με το κρατούν παράδειγμα της ποσοτικοποίησης και της διακυβέρνησης μέσω των αριθμών.


Εξώφυλλο: Μαλακό
Ημερ/νία κυκλοφορίας: 1 Οκτωβρίου 2019
Σελίδες: 180
Διαστάσεις: 13,9 x 21 εκ.
Τιμή: 15,90 ευρώ
ISBN: 978-618-83778-1-3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η μεγάλη αναστροφή

I. Η γαμήλια ένωση του κομμουνισμού με τον καπιταλισμό
– Η ακροφιλελεύθερη αντεπανάσταση
– Οι μεταμορφώσεις της «κοινωνικής Ευρώπης»
– Η κομμουνιστική οικονομία της αγοράς

ΙΙ. Η ιδιωτικοποίηση του Κράτους πρόνοιας

III. Η ολοκληρωτική Αγορά
– Ο κανονιστικός δαρβινισμός
– Η κούρσα της κοινωνικής μειοδοσίας

IV. Οι ψευδαισθήσεις της ποσοτικοποίησης
– Η διακυβέρνηση μέσω των αριθμών
– Οι παγίδες της αυτοαναφορικότητας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η επικαιρότητα της κοινωνικής δικαιοσύνης

V. Η τέχνη των ορίων
– Η εξατομίκευση των νόμων
– Η φεουδαλική αναγέννηση
– Τα όρια της εξάρτησης

VI. Η αίσθηση του μέτρου
– Η μονάδα μέτρησης: ο στόχος της κοινωνικής δικαιοσύνης
– Η άσκηση του μέτρου και η ποικιλία των μορφών εκπροσώπησης

VII. Η δυνατότητα δράσης
VIII. Το βάρος των ευθυνών
ΙΧ. Οι κύκλοι της αλληλεγγύης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Η Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας της 10ης Μαΐου 1944