Νέα / Ειδήσεις

04.01.2024

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (9/2023)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Άρις Καζάκος, ερμηνεύοντας τα άρθρα 97 παρ. 1 εδ. α΄ Α.Κ. και 8 παρ. 3 στοιχ. δ΄ ν. 1264/1982, ερευνά το κρίσιμο για το δίκαιο των συνδικαλιστικών σωματείων ερώτημα αν οι λευκές ψήφοι προσμετρούνται για τον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας (απόλυτης... » περισσότερα
07.12.2023

Φοιτητική εορταστική προφορά για νέους συνδρομητές

Με μόλις 105 ευρώ, κάθε φοιτητής/φοιτήτρια, τόσο προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου, που θα εγγραφεί ως νέος συνδρομητής/συνδρομήτρια στην ΕΕργΔ για το έτος 2024, θα λάβει δωρεάν όλα τα έντυπα τεύχη των δύο προηγούμενων ετών (2023 και 2022). Και φυσικά, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ετήσιας συνδρομής, θα υπάρχει... » περισσότερα
28.11.2023

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2023)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής επανέρχεται σε ένα εξαιρετικά σημαντικό νομικό ζήτημα, που ενώ και στη χώρα μας αφορά εδώ και πολλά έτη χιλιάδες επισφαλείς εργαζομένους, εντούτοις μόλις πρόσφατα άρχισε να απασχολεί τη νομολογία του Αρείου Πάγου — η οποία πάντως δεν έχει ακόμη... » περισσότερα
29.09.2023

Ν. 5053/2023 με Αιτιολογική Έκθεση και κείμενο Οδηγίας 2019/1152

  Στο παρόν παρατίθεται το κείμενο του ν. 5053/2023 (Α' 178), όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με επισήμανση των αλλαγών σε προϋφιστάμενες διατάξεις που τροποποιήθηκαν. Έγινε προσπάθεια οι αλλαγές να εμφανισθούν σε ενιαίο κείμενο με τις νέες διατάξεις, με διακριτή διαγραφή και επισήμανση με κόκκινα γράμματα των αλλαγών που επήλθαν.... » περισσότερα
07.07.2023

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (4/2023)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Άρις Καζάκος, εξετάζοντας ένα από τα πλέον σύγχρονα νομικά ζητήματα του εργατικού δικαίου, το φαινόμενο του «ψηφιακού εργαζομένου», αναλύει δογματικά, προβαίνοντας παράλληλα και σε προτάσεις de lege lata και de lege ferenda, τη διεύρυνση των νομικών εννοιών «εξαρτημένη εργασία» και «διευθυντικό... » περισσότερα
02.06.2023

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (3/2023)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής, με αφορμή πολύ πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, διασαφηνίζει ένα νομικό ζήτημα το οποίο, μολονότι δεν εμφανίζει ιδιαίτερη περιπλοκότητα, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει της δέουσας αντιμετώπισης από την αρεοπαγιτική νομολογία. Ο λόγος για την ενωσιακής προέλευσης... » περισσότερα
17.05.2023

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (2/2023)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Koen Lenaerts και η Βοηθός Εισηγήτρια στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου Alexandra Rüth ερευνούν διεξοδικά τη δογματική της ευρωπαϊκής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η αμφισβήτηση των αρχών του κράτους δικαίου... » περισσότερα
31.03.2023

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (1/2023)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Νικόλαος Γαβαλάς, με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, πραγματεύεται το ζήτημα της «ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας» του άρθρου 142 ν. 3655/2008 εξετάζοντας το ερώτημα αν τη δικαιούται πρωτογενώς και ο πατέρας. Πράγματι, η άδεια μητρότητας διακρίνεται από την άδεια... » περισσότερα
03.02.2023

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (10/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Alain Supiot διερευνά το ζήτημα της δικαιοσύνης στην εργασία, υπό το πρίσμα της δικαιοσύνης ως αέναης κοινωνικο-ιστορικής εργασίας. Ο συγγραφέας, αξιοποιώντας τα διδάγματα της Ιστορίας —από τη σολώνεια θεμελίωση της αθηναϊκής δημοκρατίας μέχρι την εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων—, προσφέρει μια διαύγαση... » περισσότερα
14.12.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Ζαχαρίας Μαμματάς εξετάζει τη ρύθμιση του ν. 4808/2021 για το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και ιδίως την αναγωγή της εγγραφής σε όρο για την κτήση νομικής προσωπικότητας ή τη συνέχιση άσκησης συνδικαλιστικής δράσης. Από 1.2.2022, που έχει ξεκινήσει η... » περισσότερα
01.08.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (6/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Νικόλαος Γαβαλάς εξετάζει τον θεσμό της άδειας πατρότητας, που πρόσφατα βρήκε νομοθετική κατοχύρωση και στη δική μας έννομη τάξη με τον ν. 4808/2021, και ειδικότερα με το άρθρο 27 αυτού. Η συγκεκριμένη άδεια, το δικαίωμα δηλαδή βραχυχρόνιας απουσίας του πατέρα από... » περισσότερα
20.07.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής πραγματεύεται ένα εξαιρετικά απαιτητικό δογματικό ζήτημα, το οποίο, μολονότι εμφανίζει τεράστια πρακτική σημασία στην καθημερινότητα των εργασιακών σχέσεων, έχει εντούτοις, μέχρι τώρα, τύχει περιορισμένης ανάλυσης και επεξεργασίας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή θεωρία του εργατικού δικαίου. Ο λόγος για... » περισσότερα
29.06.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (4/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Ευστράτιος Δοξάκης πραγματεύεται το ζήτημα της αντιστροφής του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές του ν. 4808/2021. Σύμφωνα με τα άρθρα 48 παρ. 3 και 66 παρ. 2 του εν λόγω νόμου, εάν ο εργαζόμενος τεκμηριώσει ή αποδείξει ενώπιον δικαστηρίου πραγματικά περιστατικά... » περισσότερα
26.05.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (3/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Η Βικτωρία Δούκα πραγματεύεται το ζήτημα της άσκησης των εργοδοτικών εξουσιών με τη χρήση αλγορίθμων. Σήμερα —επισημαίνει η συγγραφέας—, που ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο της μετάβασης προς το «αλγοριθμικό αφεντικό», είναι ανάγκη να εμπεδωθεί από τους εργοδότες ότι η χρήση των αλγορίθμων... » περισσότερα
19.04.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (2/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής επανέρχεται σε ένα μείζονος σημασίας νομικό ζήτημα που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το ερευνητικό του έργο: τις συμβατικές ρήτρες ανάκλησης μισθολογικών παροχών. Αφορμή για τη μελέτη αποτέλεσε πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία, λαμβάνοντας πλήρως υπ’... » περισσότερα
14.03.2022

Το νέο, ειδικό τεύχος της ΕΕργΔ: «COVID-19 και Εργασιακές Σχέσεις»

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε δημοσιεύονται, υπό την επιστημονική διεύθυνση της Χριστίνας Δεληγιάννη-Δημητράκου, τα πρακτικά της Ημερίδας με θέμα «COVID-19 και Εργασιακές Σχέσεις» την οποία διοργάνωσε προ ενός έτους η Έδρα Jean Monnet «Discourses on the constitutional identity of the European Union : The EU Charter of... » περισσότερα
16.02.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Δεκέμβριος 2021)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Άρις Καζάκος πραγματεύεται κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης στο πεδίο των εργατικών διαφορών, προσφέροντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα για τη δικαστηριακή αντιμετώπιση ορισμένων εκ των πλέον πολύπαθων θεμάτων της ελληνικής νομολογίας. Ο συγγραφέας... » περισσότερα
04.01.2022

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Νοέμβριος 2021)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής πραγματεύεται το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων στους ομίλους επιχειρήσεων. Εστιάζοντας την έρευνά του στις όψεις εκείνες της γενικότερης προβληματικής οι οποίες αφορούν το ατομικό εργατικό δίκαιο, ο συγγραφέας μελετά και αναλύει πολλά και καίριας σημασίας νομικά ζητήματα που ανακύπτουν... » περισσότερα
19.11.2021

Αφιέρωμα: «Η σχέση εργασίας στην Gig Οικονομία: Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο»

Το νέο, διπλό τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος 2021) είναι αφιερωμένο στην gig οικονομία, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει διαρκώς έδαφος διεθνώς, επιτείνοντας την εργασιακή επισφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων σε ολόκληρο τον κόσμο και θέτοντας σοβαρές προκλήσεις στο δόγμα του παραδοσιακού εργατικού δικαίου. Η ιδέα για την υλοποίηση... » περισσότερα
01.11.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Αναστάσιος Παυλόπουλος πραγματεύεται ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τις έννομες τάξεις ολοένα και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Ο λόγος για το «δικαίωμα των εργαζομένων στην αποσύνδεση», μέσω του οποίου επιχειρείται να διασφαλιστεί η τήρηση του ημερήσιου ωραρίου και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής... » περισσότερα
14.10.2021

Όλες οι αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (επιμέλεια: Δημήτριος Κ. Βασιλείου)

  Στην προσπάθειά της για έγκαιρη ενημέρωση των αναγνωστών της σχετικά με όλες τις σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις, η ΕΕργΔ δημοσιεύει, σε επιμέλεια του τακτικού της συνεργάτη Δημήτριου Κ. Βασιλείου, όλες τις τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. που επήλθαν με τον ν. 4842/2021 (Α΄ 190). Στο (ελεύθερα προσβάσιμο) αρχείο pdf η παλαιά διατύπωση του... » περισσότερα
30.09.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Ιωάννης Κουκιάδης, μετά και την πρόσφατη ελληνικού ενδιαφέροντος απόφαση του Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση Μ.Β. κατά Ο.Τ.Α. «Δήμος Αγίου Νικολάου», παρεμβαίνει στη νομική συζήτηση για το χρόνιο πλέον πρόβλημα των εργαζομένων που προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλύψουν πάγιες και... » περισσότερα
03.09.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:Ο Αντώνιος Βάγιας τονίζει την τεράστια σημασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για το εργατικό δίκαιο, τις εργασιακές σχέσεις και την οικονομία. Ωστόσο, η δημοσιευόμενη μελέτη του, με τον εύγλωττο τίτλο «Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για πάντα», αποτελεί και μια έκφραση ανησυχίας: Πού βρίσκονται και... » περισσότερα
02.07.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ: 5/2021

Ο Δημήτριος Στράνης και η Φωτεινή Νουρ Αμπντέλ Σαλάμ-Οικονόμου ερευνούν το ερώτημα αν υφίσταται δυνατότητα μετατροπής, σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των καθηγητών που υπηρετούσαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα πρώην Τ.Ε.Ι. της χώρας σε μία ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου. Μετά τη διαφοροποίηση... » περισσότερα
01.06.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Απρίλιος 2021)

Η απόφαση του Δ.Ε.Ε. της 11ης Φεβρουαρίου 2021 στην υπόθεση C-760/18, M.Β. κ.λπ. κατά Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) «Δήμος Αγίου Νικολάου», η οποία εκδόθηκε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος υποβληθέντος από το Πρωτοδικείο Λασιθίου, αποτέλεσε την αφορμή ώστε να τοποθετηθεί ξανά, με νέα ένταση, στο προσκήνιο του εγχώριου επιστημονικού διαλόγου το μείζον... » περισσότερα
23.04.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Μάρτιος 2021)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτριος Γούλας, εν όψει της υποχρέωσης της χώρας μας να ενσωματώσει μέχρι το τέλος του 2021 την Οδηγία 2019/1937, πραγματεύεται με διεξοδικό τρόπο το ζήτημα της προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Η εν λόγω Οδηγία —επισημαίνει... » περισσότερα
15.04.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Φεβρουάριος 2021)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Γεώργιος Αργυρός παρουσιάζει την Οδηγία 2019/2121/EE για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διασυνοριακή μετατροπή των εταιρειών. Η νέα Οδηγία παρέχει για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή μετατροπή των εταιρειών, στο οποίο προβλέπονται δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων στο διοικητικό... » περισσότερα
08.03.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Ιανουάριος 2021)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής εξετάζει το ζήτημα της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού ως νομικής βάσης για την αμοιβή των μισθωτών που έχουν παράσχει την εργασία τους με άκυρη σύμβαση εργασίας. Αφορμή για τη δημοσιευόμενη γνωμοδότηση αποτέλεσε η παραπομπή του ζητήματος αυτού από το Β2... » περισσότερα
19.02.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Δεκέμβριος 2020)

Στο τεύχος Δεκεμβρίου της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Νικόλαος Γαβαλάς, με αφορμή την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 95/2020 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., εξετάζει το ερώτημα της νομιμότητας διορισμού συμβασιούχων των πρώην Τ.Ε.Ι. σε προσωποπαγείς θέσεις κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 20 παρ. 6 ν. 4452/2017. Στη γνωμοδότησή του ο συγγραφέας αρχικά πραγματεύεται... » περισσότερα
21.01.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής, επ’ ευκαιρία της πρόσφατης τροποποίησης του άρθρου 652 Α.Κ. με το άρθρο 49 ν. 4611/2019, επανέρχεται στο κρίσιμο, δογματικά αλλά και πρακτικά, ζήτημα της ευθύνης του εργαζομένου για ζημίες που προκάλεσε από αμέλεια κατά την εκτέλεση της εργασίας του.... » περισσότερα
15.12.2020

Το νέο, ειδικό τεύχος της ΕΕργΔ

Το τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε αποτελεί τον εκδοτικό καρπό του διήμερου διεθνούς συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από πλειάδα επιστημονικών φορέων στη Θεσσαλονίκη στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2019 με θέμα την προστασία των κοινωνικών και δη των εργασιακών δικαιωμάτων. Στο νέο αυτό τεύχος, σε επιμέλεια της Χριστίνας Δεληγιάννη-Δημητράκου, συγκεντρώνεται... » περισσότερα
11.11.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2020)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Η Παναγιώτα Πετρόγλου παρουσιάζει και αναλύει τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190 και την συνοδή Σύσταση 206 που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2019 από τη Δ.Ο.Ε. και αφορούν την αναγνώριση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου στην εργασία ως μορφών έμφυλης... » περισσότερα
19.10.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (7/2020)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Ευριπίδης Ρίζος, εξετάζοντας εγγύτερα τη λύση που έδωσε η πρόσφατη Α.Π. 137/2020 στο νομικό ζήτημα που την απασχόλησε, πραγματεύεται το ερώτημα των συνεπειών της ανυπαίτιας καθυστέρησης εκπλήρωσης της παροχής, και, με αυτήν την αφορμή, διαυγάζει τη διάκριση ανάμεσα στην υπερημερία οφειλέτη... » περισσότερα
09.09.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Ιούλιος 2020)

Στο νέο τεύχος Ιουλίου 2020 που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Νικόλαος Γαβαλάς πραγματεύεται ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί επί δεκαετίες την ελληνική έννομη τάξη: τη νομοθετική και νομολογιακή εφαρμογή στον δημόσιο τομέα της Οδηγίας 1999/70 για την αποτροπή της καταχρηστικής προσφυγής σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναλύοντας την αναποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων... » περισσότερα
30.07.2020

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Ιούνιος 2020)

Στο νέο τεύχος Ιουνίου 2020 που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Άρις Καζάκος πραγματεύεται ένα από τα πλέον κρίσιμα μεθοδολογικά ζητήματα του εργατικού δικαίου: την ερμηνεία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων. Ο συγγραφέας, στο έργο του οποίου το ζήτημα της ερμηνείας κατέχει εξέχουσα θέση, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό... » περισσότερα
14.07.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Μάιος 2020)

Στο νέο τεύχος Μαΐου 2020 που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος, με μελέτη του η οποία είχε προδημοσιευθεί διαδικτυακά ως Έγγραφο Εργασίας 2/2010 (29.4.2020), πραγματεύεται ενδελεχώς το άρθρο δέκατο της Π.Ν.Π. 20.3.2020, που φέρει τον τίτλο «Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου». Ο συγγραφέας επανέρχεται στην προβληματική των... » περισσότερα
03.06.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Απρίλιος 2020)

Στο νέο τεύχος τη ΕΕργΔ (Απριλίος 2020) που μόλις κυκλοφόρησε: Η Βικτωρία Δούκα αναλύει το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.), το οποίο προσφέρει προστασία στο υποκείμενο των δεδομένων έναντι της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Πράγματι, οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών... » περισσότερα
29.04.2020

Έγγραφο Εργασίας 2/2020 — COVID-19 και Εργασιακές Σχέσεις

Στις 4 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναγνωστών της σχετικά με τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν από την έκτακτη και πρόσκαιρη νομοθεσία για την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η ΕΕργΔ δημοσίευσε διαδικτυακά, εκτός σειράς, το Έγγραφο Εργασίας 1/2020 του Δημήτριου Βασιλείου, στο οποίο ο συγγραφέας προέβη σε μια... » περισσότερα
24.04.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Μάρτιος 2020)

Και το νέο τεύχος της ΕΕργΔ συνεχίζει με την προγραμματισμένη ύλη του, καθώς η αρθρογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στις εργασιακές σχέσεις θα φιλοξενηθεί σε προσεχή έκδοση του περιοδικού, όταν το νομοθετικό τοπίο θα έχει καταστεί λιγότερο ρευστό. Εν τω μεταξύ, οι αναγνώστες μας μπορούν να... » περισσότερα
18.03.2020

Tο νέο, διπλό τεύχος της ΕΕργΔ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (11/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Στο νέο, διπλό τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε δημοσιεύονται τα πρακτικά από το διήμερο συνέδριο εργατικού δικαίου (Βόλος, 29-30.11.2019) που συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία  η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου προς τιμήν του Ιωάννη Κουκιάδη... » περισσότερα
12.02.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (11/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (11/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής πραγματεύεται το ζήτημα των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο δίκαιο της Ε.Ε. Στη μελέτη του ο συγγραφέας αναλύει διεξοδικά την Οδηγία 1999/70 και την ενσωματωμένη σ’ αυτήν συμφωνία-πλαίσιο με την οποία οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι θέλησαν να θέσουν ... » περισσότερα
17.01.2020

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (10/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (10/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Ακρίτας Καϊδατζής εξετάζει το ερώτημα αν μπορεί να αμφισβητηθεί η εφαρμογή και, ιδίως, η συνταγματικότητα της διάταξης της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με την οποία, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου του νόμου... » περισσότερα
18.12.2019

Φοιτητική εορταστική προσφορά για νέους συνδρομητές (θα ισχύσει έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2019)

Με μόλις 80 ευρώ, κάθε φοιτητής / φοιτήτρια (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) που θα εγγραφεί ως νέος συνδρομητής / συνδρομήτρια στην ΕΕργΔ για το έτος 2020, θα λάβει δωρεάν όλα τα έντυπα τεύχη των ετών 2019 και 2018. Και φυσικά, για όλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής θα υπάρχει παράλληλα... » περισσότερα
04.12.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (9/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (9/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Hugh Collins αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να διατυπώσει μια θεωρία για τη Δικαιοσύνη στην Εργασία. Εντοπίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εγγενώς ενυπάρχουν στις εργασιακές σχέσεις, ο συγγραφέας εξαίρει δύο βασικά γνωρίσματα που καθιστούν τη σύμβαση εργασίας ουσιωδώς διαφορετική από τις... » περισσότερα
02.12.2019

Βιβλιοπαρουσίαση, Τρίτη 10.12.2019: «Το Πνεύμα της Φιλαδέλφειας» του Alain Supiot

Η Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου σάς προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Alain Supiot «Το Πνεύμα της Φιλαδέλφειας: Η κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στην ολοκληρωτική αγορά» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), Βασ. Σοφίας 25, Αθήνα (3ος όροφος)... » περισσότερα
05.11.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Κωνσταντίνος Δημαρέλλης πραγματεύεται το ζήτημα της υποχρέωσης του εργαζομένου να μην επιχειρεί πράξεις ανταγωνιστικές προς το συμφέρον της εργοδοτικής επιχείρησης, τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας δυνάμει της υποχρέωσης πρόνοιας όσο και, ενίοτε, μετά τη λήξη της σύμβασης δυνάμει... » περισσότερα
02.10.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (7/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (7/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Νικόλαος Γαβαλάς, με αφορμή την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επανέρχεται στο ζήτημα της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Ξεκινώντας με μια αναδρομή στην Ολ.ΣτΕ 100/2017, υπενθυμίζει τις κρίσιμες σκέψεις με βάση τις οποίες η... » περισσότερα
11.09.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (6/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (6/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Αντώνιος Βάγιας πραγματεύεται ένα ζήτημα που βρίσκεται και πάλι στη νομοθετική επικαιρότητα, αυτό της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας: Στην εισαγωγή της μελέτης ο συγγραφέας προβαίνει σε εννοιολογικές διευκρινίσεις και σε μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Ακολούθως, στο πρώτο μέρος της... » περισσότερα
25.07.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Νικόλαος Γαβαλάς πραγματεύεται τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη θέσπιση του άρθρου 48 ν. 4611/2019, με το οποίο ο νομοθέτης ανέδειξε ρητά τον «βάσιμο λόγο» σε ουσιαστική προϋπόθεση του κύρους της απόλυσης — πρόκειται για τη δημοσίευση μίας ακόμη... » περισσότερα
15.07.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (4/2019)

Στο νέο, διπλό τεύχος της ΕΕργΔ (4/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής μας προσφέρει μια πλήρη εικόνα του νέου συστήματος προστασίας από την απόλυση, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 48 του πολύ πρόσφατου Ν. 4611/2019. Στη μελέτη του, η οποία αποτελεί ανάπτυξη της εισήγησης... » περισσότερα
08.05.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (3/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (3/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Με αφορμή τρεις πρόσφατες μεγάλης σημασίας αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. (Kreuziger, Max-Planck-Gesellschaft και Bauer), η Ματίνα Γιαννακούρου πραγματεύεται το ζήτημα της άδειας αναψυχής μετ’ αποδοχών στην ενωσιακή του διάσταση, και εξετάζει την επίδραση που ασκεί το δίκαιο της Ε.Ε. στην ερμηνεία και... » περισσότερα
09.04.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (2/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (2/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Felipe Temming ερευνά το ζήτημα της προστασίας της θέσης εργασίας στους ομίλους επιχειρήσεων. Με μια διεξοδική δογματική ανάλυση, ο συγγραφέας παρουσιάζει τα βασικά σημεία ενός πρωτότυπου μοντέλου για την de lege lata θεμελίωση στο πεδίο του γερμανικού δικαίου της υποχρέωσης... » περισσότερα
13.03.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (1/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (1/2019) που μόλις κυκλοφόρησε: Με αφορμή την πολύ πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού με την έκδοση υπουργικής απόφασης, ο Δημήτριος Γούλας εξετάζει το νομικό πλαίσιο ρύθμισης του κατώτατου μισθού, και ειδικότερα τη διαδικασία καθορισμού του αλλά και τα ζητήματα που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθετική... » περισσότερα
05.03.2019

«Η αρχή της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία των δικαιωμάτων» – Ημερίδα Κ.Δ.Ε.Ο.Δ., 7 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου στο πλαίσιο της Δράσης «Εκπαίδευση για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης» του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Η αρχή της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία των δικαιωμάτων» Η ημερίδα... » περισσότερα
19.02.2019

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Εκδόθηκε εχθές η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. οικ. 7613/395/18.2.2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με «οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας». Κατεβάστε το κείμενο της εγκυκλίου οικ. 7613/395/18.2.2019 πατώντας εδώ. Κατεβάστε το κείμενο της... » περισσότερα
13.02.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (11/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (11/2018) που μόλις κυκλοφόρησε: Η Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου διερευνά τις πολιτικές «αλληλεγγύης» που εφήρμοσε η Ε.Ε. στην Ελλάδα με αφορμή τις δύο δραματικές κρίσεις που γνώρισαν τα δέκα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία και η Ευρώπη: τη δημοσιονομική κρίση, από τη μία μεριά, και την προσφυγική... » περισσότερα
16.01.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (10/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (10/2018) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος εξετάζει, για πρώτη φορά στην ελληνική θεωρία, τον αντίκτυπο που (θα) έχουν στις εργασιακές σχέσεις η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες, στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που διανύουμε, εξελίσσονται πλέον με εκθετικό ρυθμό. Στη συνέχεια... » περισσότερα
10.12.2018

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (9/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (9/2018) που μόλις κυκλοφόρησε δημοσιεύονται οι εισηγήσεις της ημερίδας ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου που συνδιοργάνωσαν την 21η Μαΐου 2018 η Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και η Νομική Σχολή Κολωνίας υπό τη διεύθυνση των Καθηγητών Δημήτρη Ζερδελή και Ulrich Preis. Στην πρώτη μελέτη του ειδικού αυτού τεύχους ο... » περισσότερα
14.11.2018

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2018) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Νικόλαος Γαβαλάς πραγματεύεται το μείζονος σημασίας ζήτημα της προστασίας της θέσης εργασίας των εργαζόμενων γυναικών κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, της λοχείας και της γαλουχίας, έτσι όπως η προστασία αυτή δομείται στον ευρωπαϊκό χώρο βάσει υπερεθνικών (Ε.Ε., Ε.Κ.Χ.) και εθνικών... » περισσότερα
14.11.2018

Φοιτητική προσφορά για νέους συνδρομητές (θα ισχύσει έως τα τέλη Νοεμβρίου 2018)

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) που θα εγγραφεί ως νέος συνδρομητής/συνδρομήτρια στην ΕΕργΔ για το έτος 2019 (κόστος ετήσιας συνδρομής 80 ευρώ) θα λάβει δωρεάν όλα τα έντυπα τεύχη των ετών 2017 και 2018. Και φυσικά, για όλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής θα υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα διαδικτυακής... » περισσότερα
26.09.2018

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (7/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (7/2018) που μόλις κυκλοφόρησε: Ο Δημήτρης Ζερδελής πραγματεύεται το ζήτημα των διακρίσεων λόγω θρησκείας στον ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα της (απαγόρευσης) περιβολής της ισλαμικής μαντίλας στον χώρο εργασίας, όπως αυτό τέθηκε και κρίθηκε με τις δύο πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. επί των υποθέσεων Bougnaoui (C-188/15)... » περισσότερα
12.09.2018

17.9.2018 – Ημερίδα του Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. με θέμα «Ελευθερία των Συμβάσεων Απαγόρευση των Διακρίσεων»

Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβίου 2018, ώρα 17:00, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) διοργανώνει Ημερίδα που πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του Ι.Σ.Ν. με θέμα: «Ελευθερία των Συμβάσεων Απαγόρευση των Διακρίσεων». Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Ευρυγένης» του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ικάρων 1... » περισσότερα
31.07.2018

Το νέο, διπλό τεύχος της ΕΕργΔ (Ιούνιος-Ιούλιος 2018)

Στο νέο, διπλό τεύχος της ΕΕργΔ (Ιούνιος-Ιούλιος 2018) που μόλις κυκλοφόρησε: Η Βικτωρία Δούκα πραγματεύεται το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων σύμφωνα με τον προσφάτως τεθέντα σε ισχύ Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.). Στη μελέτη της συγγραφέως εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες της σχέσης εργασίας που δικαιολογούν την ιδιαίτερη ερμηνεία των... » περισσότερα
02.07.2018

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2018) που μόλις κυκλοφόρησε: O Δημήτριος Γούλας πραγματεύεται το ζήτημα των διακρίσεων εις βάρος των εργαζομένων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Με επίκεντρο την πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Ε. και τις αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία, ο συγγραφέας επισκοπεί την επίδραση του νέου αυτού νομικού πλαισίου στο ελληνικό... » περισσότερα
29.06.2018

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC) θεσπίζει το βραβείο Brian Bercusson

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (European Trade Union Confederation – ETUC) θέσπισε ειδικό βραβείο, με σκοπό να τιμήσει το  εξέχον και επιδραστικό —ιδιαίτερης άλλωστε αξίας για το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα— επιστημονικό έργο του εκλιπόντος Καθηγητή του εργατικού δικαίου Brian Bercusson. Μέσω του βραβείου αυτού η ETUC και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών... » περισσότερα
07.06.2018

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (4/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (4/2018) που μόλις κυκλοφόρησε: Με αφορμή την απόφαση του Δ.Ε.Ε. επί των συνεκδικασθεισών υποθέσεων C-168/16 και C-169/16, Nogueira κ.λπ., η Χρυσαφώ Τσούκα πραγματεύεται το ζήτημα της ερμηνείας του άρθρου 19 παρ. 2(α) του Κανονισμού 44/2001 (Βρυξέλλες Ι), και συγκεκριμένα τον προσδιορισμό του τόπου όπου εκτελείται... » περισσότερα
06.06.2018

Νέες αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. για την αποζημίωση απολύσεως στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Με τις αποφάσεις του της 5ης Ιουνίου 2018 επί των υποθέσεων Montero Mateos (C-677/16, ECLI:EU:C:2018:393) και Grupo Norte Facility (C-574/16, ECLI:EU:C:2018:390) το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση de Diego Porras (14.9.2016, C-596/14, EU:C:2016:683), κρίνοντας ότι η αποζημίωση απολύσεως, ως παροχή που καταβάλλεται λόγω της συναφθείσας μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη... » περισσότερα
17.04.2018

Διήμερο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη για τις απαγορευμένες διακρίσεις και την εφαρμογή της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ

Την Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, η Έδρα Jean Monnet του Α.Π.Θ. «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην Ε.Ε. και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί», με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, σε συνεργασία με το Κ.Δ.Ε.Ο.Δ., διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη διήμερο συνέδριο υπό τον γενικό τίτλο «Σύγχρονα θέματα του δικαίου... » περισσότερα
22.03.2018

Ο Alain Supiot παρουσιάζει το έργο του «La gouvernance par les nombres» (Η διακυβέρνηση μέσω των αριθμών)

  Ο μείζων Γάλλος νομικός Alain Supiot, Καθηγητής στο Collège de France, παρουσιάζει στο ευρύ κοινό εν είδει βιντεοσκοπημένης συζήτησης μια σύνοψη του magnum opus του La gouvernance par les nombres (Η διακυβέρνηση μέσω των αριθμών), που κυκλοφόρησε το 2015 από τις εκδόσεις Fayard και αποτέλεσε το θεμέλιο για μια σειρά... » περισσότερα
01.02.2018

Έφυγε από τη ζωή ο διαπρεπής εργατολόγος Αντώνιος Ταμπάκης

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνιος Ταμπάκης, ένας από τους διαπρεπέστερους Δικηγόρους, ο οποίος με το υψηλό του ήθος, την έγκυρη δικηγορία του και το πλούσιο συγγραφικό του έργο μέσα από τις σελίδες του «Δελτίου Eργατικής Noμoθεσίας» υπηρέτησε επί δεκαετίες το εργατικό δίκαιο με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο. Η κηδεία... » περισσότερα
30.01.2018

Άκυρη η απόλυση που δεν στηρίζεται σε βάσιμο λόγο: Το Πρωτοδικείο Πειραιά εφαρμόζει το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ. και αναγνωρίζει την υπερνομοθετικής ισχύος θεμελίωση της αντικειμενικά δικαιολογημένης καταγγελίας

«Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων [άρθρα 5 παρ. 1 και 22 παρ. 1 Σ.] συνάγεται ότι το Σύνταγμα εγγυάται την επαγγελματική ελευθερία του εργοδότη, στο περιεχόμενο της οποίας ανήκει και η ελευθερία του να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας, εγγυάται όμως συγχρόνως και την επαγγελματική ελευθερία του εργαζομένου με... » περισσότερα
07.11.2017

Εορταστική προσφορά για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Με κάθε νέα φοιτητική συνδρομή (80 ευρώ) στην ΕΕργΔ για το επόμενο έτος (2018), δίνονται δωρεάν όλα τα τεύχη των ετών 2016-2017, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις από το Διεθνές Συνέδριο για τα 75 χρόνια της Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου. Και φυσικά, για όλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής, θα... » περισσότερα
08.05.2017

Ημερίδα Εργατικού Δικαίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Σάββατο 13 Μαΐου 2017)

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών συνδιοργανώνουν επιστημονική ημερίδα Εργατικού Δικαίου με θέμα «Επίκαιρα θέματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου στις εργατικές διαφορές», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στο Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7). Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9:30-10:00 Προσέλευση – ∆ηλώσεις... » περισσότερα
21.04.2017

Ο Alain Supiot για δύο διαλέξεις στη Θεσσαλονίκη (3 και 4 Μαΐου 2017)

Στις 3 Μαΐου 2017, η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορος σε έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους θεωρητικούς του εργατικού δικαίου διεθνώς, τον Καθηγητή του Collège de France Alain Supiot. Στο πλαίσιο αυτό, ο Alain Supiot θα πραγματοποιήσει δύο διαλέξεις στην πόλη της... » περισσότερα
12.02.2017

Διεθνές Συνέδριο για την απαγόρευση των διακρίσεων

Θεσσαλονίκη, 3-4 Μαρτίου 2017 Ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, διοργανώνουν με χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα... » περισσότερα
21.12.2016

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Δ.Ε.Ε. για τις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα

Απόφαση Δ.Ε.Ε. της 21ης Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση ΑΓΕΤ Ηρακλής, C-201/15 Δημοσιεύθηκε σήμερα η πολυαναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) για τις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα (C-201/15, ΑΓΕΤ Ηρακλής). Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι μία εθνική νομοθετική ρύθμιση η οποία προβλέπει την προηγούμενη έγκριση των ομαδικών απολύσεων από τη... » περισσότερα
23.10.2016

Το Δ.Ε.Ε. έκρινε ότι αποζημίωση απολύσεως οφείλεται και κατά τη λύση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Οι εργαζόμενοι με ορισμένου χρόνου συμβάσεις εργασίας δικαιούνται και αυτοί αποζημίωση απολύσεως όταν λήξει η σύμβαση εργασίας τους. Αυτό προκύπτει από απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 του Δ.Ε.Ε. επί της υποθέσεως C‑596/14, Ana de Diego Porras. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι ρύθμιση εθνικής νομοθεσίας, η οποία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα... » περισσότερα
23.10.2016

Νέοι Αντιπρόεδροι στον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο

Με αποφάσεις του το υπουργικού συμβουλίου πραγματοποιηθήκαν τρεις προαγωγές Αρεοπαγιτών στον βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, και ενός Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον βαθμό του Aντιπρόεδρου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου. Ειδικότερα, σε Aντιπροέδρους του Αρείου Πάγου προήχθησαν οι Αρεοπαγίτες Δημήτρης Κράνης, Γεώργιος Σακκάς και Χρυσούλα Παρασκευά, ενώ σε Αντιπρόεδρο... » περισσότερα
03.10.2016

Συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αναθεώρηση των θεσμών της ελληνικής αγοράς εργασίας

Την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιώργος Κατρούγκαλος παρουσίασε το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αναθεώρηση των θεσμών της ελληνικής αγοράς εργασίας. Λόγω της μεγάλης σημασίας και της έντονης επικαιρότητας του εν λόγω κειμένου, και μέχρι τη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, αναρτάται στην... » περισσότερα
27.09.2016

Ελληνογαλλικό Συνέδριο για την ευθύνη από παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.), σε συνεργασία με την Société de Légsilastion Comparée, αναβιώνουν τον θεσμό των ελληνογαλλικών ημερίδων που λειτούργησε στην ακαδημαϊκή κοινότητα από το 1981 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '90. Οι ελληνογαλλικές αυτές ημερίδες πραγματοποιούνταν... » περισσότερα
21.09.2016

Απεβίωσε ο επίτιμος Αρεοπαγίτης Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης

Σε ηλικία 71 ετών απεβίωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2016 ο επίτιμος Αρεοπαγίτης Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης. Ο Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης εισήλθε στο δικαστικό σώμα στις 11 Σεπτεμβρίου 1973. Προήχθη στον βαθμό του πρόεδρου Εφετών στις 13 Ιανουαρίου 2005 και στον βαθμό του Αρεοπαγίτη στις 18 Μαρτίου 2008. Ο Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης είχε διατελέσει για... » περισσότερα
09.08.2016

Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Νέος Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέλαβε ο επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο οποίος παρέλαβε τη σκυτάλη της Αρχής από έναν παλαιό γνώριμό του από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τον επίτιμο Σύμβουλο Επικρατείας Πέτρο Χριστόφορο. Ο τελευταίος είχε αναλάβει Πρόεδρος της Αρχής τον Αύγουστο... » περισσότερα
13.07.2016

Απορρίφθηκε από το ΣτΕ η προσφυγή τεσσάρων δικαστικών Ενώσεων για τις δηλώσεις πόθεν έσχες

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε ομοφώνως ως αβάσιμη την προσφυγή τεσσάρων δικαστικών Ενώσεων που ζητούσαν να ακυρωθεί ως προς ορισμένα σημεία η υπουργική απόφαση που καθορίζει το περιεχόμενο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των δικαστών και εισαγγελέων. Οι τέσσερεις δικαστικές Ενώσεις είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο... » περισσότερα
12.07.2016

Το Μισθοδικείο έκρινε αντισυνταγματική την κατά 50% μείωση επιστροφής των αναδρομικών των δικαστών

Νέα απόφαση του Μισθοδικείου δικαιώνει τους δικαστές και τους εισαγγελείς για τις αποδοχές τους, καθώς έκρινε ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. οι διατάξεις εκείνες της νομοθεσίας (νόμοι 4270/2014 και 4307/2014), οι οποίες προέβλεψαν την περικοπή κατά 50% της διαφοράς αποδοχών που οφείλονταν στους δικαστικούς λειτουργούς για το χρονικό... » περισσότερα
12.07.2016

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντίθετη στο Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. την πανελλαδική αποχή των δικηγόρων

Σε πέντε άρθρα του Συντάγματος και σε ένα της Ε.Σ.Δ.Α. προσκρούει η Πανελλαδική αποχή των δικηγόρων που ξεκίνησε 12 Ιανουαρίου 2016 και συνεχίζει έως σήμερα (το τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί σε στοχευμένη αποχή), σύμφωνα με δυο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύθηκαν. Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.... » περισσότερα