Νέα / Ειδήσεις

29.04.2020

Έγγραφο Εργασίας 2/2020 — COVID-19 και Εργασιακές Σχέσεις

Στις 4 Απριλίου 2020, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναγνωστών της σχετικά με τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν από την έκτακτη και πρόσκαιρη νομοθεσία για την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η ΕΕργΔ δημοσίευσε διαδικτυακά, εκτός σειράς, το Έγγραφο Εργασίας 1/2020 του Δημήτριου Βασιλείου, στο οποίο ο συγγραφέας προέβη σε μια πρώτη συνολική ανάλυση των άρθρων 9 έως 11 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. και της συνοδής Κ.Υ.Α. 12998/232/2020.

Ήδη σήμερα αναρτάται στον ιστότοπο της ΕΕργΔ νέο Έγγραφο Εργασίας (2/2020) που αφορά ειδικά το άρθρο δέκατο της Π.Ν.Π. 20.3.2020, οι διατάξεις του οποίου αναφέρονται στη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

Στο εν λόγω Έγγραφο Εργασίας ο Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος, στο πλούσιο συγγραφικό έργο του οποίου η προβληματική των ομίλων επιχειρήσεων κατέχει εξέχουσα θέση, αναλύει διεξοδικά τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανωτέρω ρύθμιση.

Το αναρτώμενο Έγγραφο Εργασίας, με περαιτέρω επεξεργασία και επικαιροποίηση εφόσον τούτο απαιτηθεί από τυχόν νομοθετικές εξελίξεις, θα δημοσιευθεί ως μελέτη, στην οριστική του μορφή, σε ειδικό τεύχος της ΕΕργΔ για τις επιπτώσεις του COVID-19 στις εργασιακές σχέσεις.

Μπορείτε να διαβάσετε το Έγγραφο Εργασίας 2/2020 ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://eergd.gr/eergd-wp-2-2020