Νέα / Ειδήσεις

19.02.2019

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Εκδόθηκε εχθές η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. οικ. 7613/395/18.2.2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με «οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».

Κατεβάστε το κείμενο της εγκυκλίου οικ. 7613/395/18.2.2019 πατώντας εδώ.

Κατεβάστε το κείμενο της υπουργικής απόφασης οικ. 4241/127/30.1.2019, με την οποία έγινε η αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, πατώντας εδώ.

Κατεβάστε το κείμενο της υπουργικής απόφασης, 4595/Δ1.1613/31.1.2019 με την οποία δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, πατώντας εδώ.