Νέα / Ειδήσεις

27.09.2016

Ελληνογαλλικό Συνέδριο για την ευθύνη από παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.), σε συνεργασία με την Société de Légsilastion Comparée, αναβιώνουν τον θεσμό των ελληνογαλλικών ημερίδων που λειτούργησε στην ακαδημαϊκή κοινότητα από το 1981 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '90. Οι ελληνογαλλικές αυτές ημερίδες πραγματοποιούνταν με περιοδικότητα δύο ετών σε νομικές σχολές της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου του Δ.Ε.Ε. κ. Βασίλειου Σκουρή και σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου Α.Π.Θ. κ. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, διοργανώνεται στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη γαλλοελληνικό συνέδριο με θέμα «Ευθύνη για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τη σκοπιά του ιδιωτικού, εργατικού, διοικητικού, ποινικού και διεθνούς δικαίου».

Στο εν λόγω συνέδριο, στο οποίο θα μετάσχουν κορυφαίοι πανεπιστημιακοί και δικαστές των δύο χωρών, θα εξεταστεί η ευθύνη για παραβιάσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων από τη σκοπιά των δύο υπό σύγκριση νομικών συστημάτων: της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα. 

Είσοδος ελεύθερη. 

Πληροφορίες 
Κα Μαντώ Παπανικολάου 
Γραμματεία ΚΔΕΟΔ 

Τηλ. 2310 486 901- 2310 486 900 
FAX 2310 476 366 

 

http://www.cieel.gr/gr/news/showNews.jsp?newsCode=20160926135835328&newsType=