Νέα / Ειδήσεις

07.11.2017

Εορταστική προσφορά για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Με κάθε νέα φοιτητική συνδρομή (80 ευρώ) στην ΕΕργΔ για το επόμενο έτος (2018), δίνονται δωρεάν όλα τα τεύχη των ετών 2016-2017, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις από το Διεθνές Συνέδριο για τα 75 χρόνια της Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου.

Και φυσικά, για όλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής, θα υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης και σε προηγούμενους τόμους της ΕΕργΔ.

Η προσφορά θα ισχύσει για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες: info@eergd.gr / 210 32 12 862.