Νέα / Ειδήσεις

12.07.2016

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντίθετη στο Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. την πανελλαδική αποχή των δικηγόρων

Σε πέντε άρθρα του Συντάγματος και σε ένα της Ε.Σ.Δ.Α. προσκρούει η Πανελλαδική αποχή των δικηγόρων που ξεκίνησε 12 Ιανουαρίου 2016 και συνεχίζει έως σήμερα (το τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί σε στοχευμένη αποχή), σύμφωνα με δυο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που δημοσιεύθηκαν.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1466 και 1467/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων συνιστά μεν «νόμιμο μέσο δράσης των Δικηγορικών Συλλόγων και δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ή σε άλλες υπερνομεθετικές διατάξεις», υπόκειται όμως «σε περιορισμούς που επιβάλλονται από τη φύση της δικαιοδοτικής λειτουργίας ως μιας από τις τρεις κρατικές λειτουργίες, η οποία δεν νοείται να παραλύει σε ένα κράτος δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των δικηγόρων, οι οποίοι συμβάλλουν στην απονομή της Δικαιοσύνης ως συλλειτουργοί της».

Οι αποφάσεις για την αποχή ήταν διαδοχικές (πριν λήξει η μία αποχή αποφασιζόταν η επόμενη), με τα ίδια αιτήματα και το ίδιο πλαίσιο χορήγησης αδειών στους δικηγόρους προκειμένου να μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων σε ορισμένες μόνο υποθέσεις, και είχαν συνολικά μεγάλο διάστημα αποχής, δηλαδή ο συνολικός χρόνος αποχής «έχει υπερβεί κατά πολύ τον επιτρεπόμενο βραχύ χρόνο αποχής».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας Δημήτριος Σκαλτσούνη, αποφάνθηκαν ότι η πανελλαδική αποχή διαρκείας παραβιάζει βασικές προστατευόμενες Συνταγματικές αρχές, που είναι:

 

  • Το άρθρο 25 του Συντάγματος. που καθιερώνει την αρχή της αναλογικότητας και απαγορεύει την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.
  • Το άρθρο 26. που καθιερώνει την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και την αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης,
  • Το άρθρο 20 του Συντάγματος. που καθιερώνει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας,
  • Το άρθρο 5 του Συντάγματος. που κατοχυρώνει την επαγγελματική ελευθερία και το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας,
  • Το άρθρο 6 της Ε.Σ.Δ.Α., που καθιερώνει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα των διαδίκων να υπερασπίζουν τις υποθέσεις τους με δικηγόρο της εκλογής τους.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οι δικηγόροι Αντώνιος Ξενάκης και Παναγιώτης Καλαντζάκος και στρέφονταν κατά των αποφάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί αποχής.

 Π.Τ.