Νέα / Ειδήσεις

08.05.2017

Ημερίδα Εργατικού Δικαίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Σάββατο 13 Μαΐου 2017)

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών συνδιοργανώνουν επιστημονική ημερίδα Εργατικού Δικαίου με θέμα «Επίκαιρα θέματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου στις εργατικές διαφορές», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 στο Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7).

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9:30-10:00 Προσέλευση – ∆ηλώσεις συμμετοχής

10:00 Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.∆.Ε. Χριστόφορου Σεβαστίδη

10:10 Χαιρετισμός του Προέδρου του ∆.Σ.Α. Βασίλειου Αλεξανδρή

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Πρόεδρος: Νικόλαος Σαλάτας, Γ.Γ. της Ε.∆.Ε.

10:20 Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος, Οµ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.: Ο κίνδυνος μισθού κατά το άρθρο 656 Α.Κ. σε περίπτωση απεργίας και η ανταπεργία – Με αφορµή τις τρέχουσες δικαιοπολιτικές εξελίξεις

10:40 Άρις Καζάκος, Οµ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: Τα δικαιώματα των εργαζομένων στη μέγγενη της δικονομίας (ζητήματα δικαιοδοσίας, αοριστίας και προσωρινής δικαστικής προστασίας)

11:00 Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος, Δικηγόρος, ∆.Ν.: Υποκατάσταση των σταθερών εργασιακών σχέσεων από επισφαλείς εργασιακές σχέσεις

11:20 Συζήτηση – Παρεμβάσεις

11:40 Διάλειμμα

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Πρόεδρος: Θωμάς Ε. Καµενόπουλος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.Α.

12:10 Γεώργιος Α. Λεβέντης, Oµ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.: Οι εξελίξεις στο δίκαιο των ομαδικών απολύσεων μετά και την πρόσφατη απόφαση του Δ.Ε.Ε.

12:30 Μαρία Χασιρτζόγλου, Εφέτης: Οι εξελίξεις στο δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

12:50 Βασίλειος Φαϊτάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆.∆., Γ.Γ. της Ένωσης ∆ιοικητικών ∆ικαστών: Η σταδιακή κατεδάφιση του δηµόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης από το 1992 και µετά

13:10 Δημήτριος Κ. Βασιλείου, Δικηγόρος: Η επίδραση της κύρωσης του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στο δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

13:30 Συζήτηση – Παρεμβάσεις

Συνημμένα αρχεία:

Πρόγραμμα

Πρόσκληση