Νέα / Ειδήσεις

09.08.2016

Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Νέος Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανέλαβε ο επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο οποίος παρέλαβε τη σκυτάλη της Αρχής από έναν παλαιό γνώριμό του από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τον επίτιμο Σύμβουλο Επικρατείας Πέτρο Χριστόφορο. Ο τελευταίος είχε αναλάβει Πρόεδρος της Αρχής τον Αύγουστο του 2011.

Ειδικότερα, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κατά την τελευταία συνεδρίασή της, έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση για την επιλογή μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εισήγηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, έγινε δεκτή με αυξημένη πλειοψηφία, μεγαλύτερη των τεσσάρων πέμπτων των μελών της, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Αναλυτικότερα, επελέγησαν ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής Πρόεδρος, τέσσερα τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη της Αρχής. Κατόπιν αυτών η σύνθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως εξής:

— Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

— Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γεώργιος Μπατζαλέξης, επίτιμος Αρεοπαγίτης, νυν αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής.

Τακτικά μέλη:

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και αναπληρωτής ο Γεώργιος Νούσκαλης, Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και αναπληρωτής ο Παναγιώτης Ροντογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και αναπληρωματικό μέλος ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, και αναπληρωματικό μέλος ο Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe της Φραγκφούρτης, πρώην εμπειρογνώμων του υπουργείου Δικαιοσύνης σε θέματα του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, νυν αναπληρωματικό μέλος της Αρχής, και αναπληρωματικό μέλος ο Γρηγόριος Τσόλιας, δικηγόρος, υποψήφιος διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ποινικό Δίκαιο.

Ελένη Μαρτσούκου, δικηγόρος, πρώην προϊσταμένη του Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, πρώην δικηγόρος-νομική ελέγκτρια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και αναπληρωματικό μέλος ο Εμμανουήλ Δημογεροντάκης, δικηγόρος, πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη.

 Π.Τ.