Νέα / Ειδήσεις

14.10.2021

Όλες οι αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (επιμέλεια: Δημήτριος Κ. Βασιλείου)

 

Στην προσπάθειά της για έγκαιρη ενημέρωση των αναγνωστών της σχετικά με όλες τις σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις, η ΕΕργΔ δημοσιεύει, σε επιμέλεια του τακτικού της συνεργάτη Δημήτριου Κ. Βασιλείου, όλες τις τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. που επήλθαν με τον ν. 4842/2021 (Α΄ 190).

Στο (ελεύθερα προσβάσιμο) αρχείο pdf η παλαιά διατύπωση του νόμου αντιπαραβάλλεται με τη νέα, με κόκκινα γράμματα και διακριτή διαγραφή, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η κατανόηση των τροποποιήσεων που επήλθαν.

Επίσης, σε κάθε άρθρο παρατίθεται το αντίστοιχο απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης και οι μεταβατικές διατάξεις, ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης στην ερμηνεία και εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ