Νέα / Ειδήσεις

23.10.2016

Το Δ.Ε.Ε. έκρινε ότι αποζημίωση απολύσεως οφείλεται και κατά τη λύση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Οι εργαζόμενοι με ορισμένου χρόνου συμβάσεις εργασίας δικαιούνται και αυτοί αποζημίωση απολύσεως όταν λήξει η σύμβαση εργασίας τους. Αυτό προκύπτει από απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 του Δ.Ε.Ε. επί της υποθέσεως C‑596/14, Ana de Diego Porras.

Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι ρύθμιση εθνικής νομοθεσίας, η οποία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω λύσεως της συμβάσεως εργασίας σε εργαζόμενο στο πλαίσιο συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ προβλέπει τη χορήγηση τέτοιας αποζημιώσεως, μεταξύ άλλων, σε αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου χρόνου ή προβλέπει μικρότερη αποζημίωση για τους εργαζομένους με ορισμένου χρόνου σύμβαση, αντίκειται στη ρήτρα 4 της Οδηγίας 1999/70/Ε.Κ., που απαγορεύει τις διακριτική μεταχείριση των εργαζομένων με ορισμένου χρόνου συμβάσεις εργασίας.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από προδικαστικό ερώτημα ισπανικού δικαστηρίου, επιδρά όμως και στο ελληνικό δίκαιο, στο οποίο δεν προβλέπεται αποζημίωση απολύσεως για τους εργαζομένους με ορισμένου χρόνου συμβάσεις, σε αντίθεση με τους εργαζομένους με συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου στη διεύθυνση: 

curia.europa.eu/juris 

Η απόφαση θα δημοσιευθεί σχολιασμένη στο τεύχος Οκτωβρίου της ΕΕργΔ. 

Κάντε Like στην σελίδα μας https://facebook.com/eergd για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.