Νέα / Ειδήσεις

15.12.2020

Το νέο, ειδικό τεύχος της ΕΕργΔ

Το τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε αποτελεί τον εκδοτικό καρπό του διήμερου διεθνούς συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από πλειάδα επιστημονικών φορέων στη Θεσσαλονίκη στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2019 με θέμα την προστασία των κοινωνικών και δη των εργασιακών δικαιωμάτων. Στο νέο αυτό τεύχος, σε επιμέλεια της Χριστίνας Δεληγιάννη-Δημητράκου, συγκεντρώνεται η μεγάλη πλειονότητα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στο εν λόγω συνέδριο, οι οποίες και δημοσιεύονται με τρόπο συστηματικό.

Στην πρώτη ενότητα με θέμα Νέες προκλήσεις και προοπτικές των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και τον σύγχρονο κόσμο δημοσιεύεται, αφενός, το αποχαιρετιστήριο μάθημα του Alain Supiot στο Collège de France με τίτλο Η εργασία δεν είναι εμπόρευμα — πρόκειται για τη μόνη μελέτη που δεν αποτέλεσε εισήγηση του ανωτέρω συνεδρίου, συμπεριελήφθη όμως στην εισαγωγική ενότητα της έκδοσης λόγω της σπουδαιότητάς της και της στενής της συνάφειας με τη θεματολογία του συνεδρίου. Και, αφετέρου, στην ίδια εισαγωγική ενότητα δημοσιεύονται τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας που διεξήγαγαν υπό τη διεύθυνση του Simon Deakin επιστήμονες του Centre for Business Research (University of Cambridge), του Institute for Financial Management and Research (Τσεννάι, Ινδία) και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) οι Zoe Adams, Louise Bishop, Colin Fenwick, Sara Martinsson Garzelli και Giudy Rusconi, μιας έρευνας που αποδεικνύει, με τη χρήση των ίδιων των μεθόδων και των εργαλείων που μετέρχεται η οικονομική επιστήμη, ότι η νομοθετική προστασία της απασχόλησης και η κανονιστική ρύθμιση των ευέλικτων μορφών εργασίας, όχι μόνο δεν επιδρά αρνητικά στην οικονομία, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει και ευεργετικά γι’ αυτήν αποτελέσματα.

Στη δεύτερη ενότητα του τεύχους, υπό τον τίτλο Η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων, ο Πέτρος Στάγκος εξετάζει τη δεσμευτικότητα που αναπτύσσουν(;) για τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης οι αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Δ.) επί των υποβαλλόμενων σ’ αυτήν συλλογικών προσφυγών, και προβαίνει σε προτάσεις για την ενίσχυση της ρυθμιστικής εμβέλειας που θα μπορούσαν να αναπτύξουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (Ε.Κ.Χ.). Στη συνέχεια, ο Achim Seifert αναλύει διεξοδικά ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., και συγκεκριμένα το ερώτημα κατά πόσον τα κοινωνικά δικαιώματα του Χάρτη αναπτύσσουν ή όχι οριζόντιο αποτέλεσμα στις μεταξύ ιδιωτών σχέσεις.

Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στην πολλαπλότητα των πηγών των κοινωνικών δικαιωμάτων και στη μεταξύ τους σχέση. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό η Carole Nivard ερευνά τη σχέση του Ε.Κ.Χ. με τις Διεθνείς Συμβάσεις της Δ.Ο.Ε. και με το Διεθνές Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα. Ακολούθως, η Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου αναλύει τη σχέση μεταξύ του Ε.Κ.Χ. και της Ε.Σ.Δ.Α., και, τέλος, η Δέσποινα Σίνου πραγματεύεται την επίδραση που ασκεί η νομολογία της Ε.Ε.Κ.Δ. στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα του τεύχους αναλύονται ορισμένα από τα πλέον κρίσιμα και για την ελληνική έννομη τάξη ζητήματα του εργατικού δικαίου: αφενός η προστασία από την απόλυση και αφετέρου οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η διαιτησία. Αρχικά, η Mélanie Schmitt πραγματεύεται το ζήτημα της προστασίας από την απόλυση στο πλαίσιο τόσο του Ε.Κ.Χ. (άρθρο 24) όσο και του Χ.Θ.Δ.Ε.Ε. (άρθρο 30). Η συγγραφέας εντοπίζει τη διαφορετική ρυθμιστική εμβέλεια και τελολογία των δύο αυτών διατάξεων και εισηγείται τρόπους οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη συμφιλίωση ανάμεσα στους δύο αυτούς τρόπους προσέγγισης του δικαιώματος προστασίας από την απόλυση. Ακολούθως η Βαρβάρα Πάλλη καταπιάνεται με ένα ζήτημα που τα τελευταία πέντε χρόνια απασχόλησε με ιδιαίτερη ένταση την έννομη τάξη της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Συγκεκριμένα, η συγγραφέας εξετάζει από συγκριτική σκοπιά τις συνέπειες που συνεπάγονται για το εθνικό δίκαιο της απόλυσης η δέσμευση των κρατών από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ.

Τέλος, η Ματίνα Γιαννακούρου εξετάζει, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, το ζήτημα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της διαιτησίας στο πλαίσιο του Ε.Κ.Χ. Ειδικότερα, η συγγραφέας αναλύει συστηματικά τη νομολογία της Ε.Ε.Κ.Δ. για το άρθρο 6 παρ. 2 και 3 Ε.Κ.Χ. και εξετάζει τη συμβατότητά της με την ελληνική νομοθετική ρύθμιση για τη διαιτησία συλλογικών διαφορών.

Το τεύχος κλείνει με τα Συμπεράσματα του Δημοσθένη Λέντζη για το συνέδριο οι εργασίες του οποίου αποτέλεσαν τη μαγιά για την υλοποίηση του ειδικού αυτού τεύχους.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.