Νέα / Ειδήσεις

16.01.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (10/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (10/2018) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος εξετάζει, για πρώτη φορά στην ελληνική θεωρία, τον αντίκτυπο που (θα) έχουν στις εργασιακές σχέσεις η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες, στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που διανύουμε, εξελίσσονται πλέον με εκθετικό ρυθμό.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Σιδέρης πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίον επιδρούν στην εργασία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξετάζοντας ειδικότερα πώς η δημόσια έκφραση γνώμης από τους εργαζομένους, αλλά και η οικειοθελής δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων, δύναται να εμποδίσει την πρόσβασή τους στην απασχόληση, να επηρεάσει τη λειτουργία της εργασιακής τους σχέσης και, ενδεχομένως, να θέσει σε διακινδύνευση τη θέση εργασίας τους.

Στη συνέχεια η Ματίνα Γιαννακούρου σχολιάζει κριτικά την πρόσφατη –επίσης δημοσιευόμενη στο ίδιο τεύχος– απόφαση του Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση Dicu, στην οποία το Δικαστήριο, διαφοροποιώντας την κατάσταση ενός εργαζομένου που έχει λάβει γονική άδεια από την κατάσταση ενός εργαζομένου που βρίσκεται σε άδεια μητρότητας ή σε αδυναμία παροχής εργασίας λόγω άδειας ασθενείας, έκρινε ότι είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ε.Ε. εθνική νομοθετική ρύθμιση που δεν συνυπολογίζει τον χρόνο γονικής άδειας ανατροφής τέκνου στον χρόνο πραγματικής απασχόλησης για τον καθορισμό της ετήσιας άδειας αναψυχής.

Αμέσως μετά ο Δημοσθένης Λέντζης παρουσιάζει την πολύ πρόσφατη –και επίσης δημοσιευόμενη στο ίδιο τεύχος– απόφαση με την οποία το Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου αποστέλλει στο Δ.Ε.Ε. τρία ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα προδικαστικά ερωτήματα, θέτοντας και πάλι ενώπιον του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου το χρόνιο πρόβλημα της καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον ελληνικό δημόσιο τομέα για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών.

Ακολουθεί πλούσια νομολογία επί σειράς σημαντικών θεμάτων του εργατικού δικαίου, και το τεύχος κλείνει με την υπ’ αριθμ. 124/2018 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., με την οποία αποσαφηνίστηκε ότι χορήγηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας δεν επηρεάζει τη διάρκεια της ειδικής άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιού (τα κυριότερα σημεία του ζητήματος που απασχόλησε το Ν.Σ.Κ. αναδεικνύονται με τις παρά πόδας της γνωμοδότησης παρατηρήσεις της Ματίνας Γιαννακούρου).

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.