Νέα / Ειδήσεις

12.02.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (11/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (11/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Δημήτρης Ζερδελής πραγματεύεται το ζήτημα των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο δίκαιο της Ε.Ε. Στη μελέτη του ο συγγραφέας αναλύει διεξοδικά την Οδηγία 1999/70 και την ενσωματωμένη σ’ αυτήν συμφωνία-πλαίσιο με την οποία οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι θέλησαν να θέσουν κανόνες ελάχιστης προστασίας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, έτσι ώστε, μέσα από την προστασία αυτή, να επιτευχθεί «η αναγκαία ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας». Η συμφωνία-πλαίσιο έχει διπλό στόχο: αφενός τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου και αφετέρου την αποτροπή της καταχρηστικής προσφυγής στη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες αντιστρατεύονται τη σταθερότητα στην απασχόληση. Αναγόμενος στην ιδιαιτέρως πλούσια νομολογία του Δ.Ε.Ε. και παρουσιάζοντας κριτικά τις ερμηνευτικές λύσεις που έχουν δοθεί από το Δικαστήριο, ο συγγραφέας εξετάζει με συστηματικό τρόπο τόσο τη ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία καθιερώνει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, όσο και τη ρήτρα 5, η οποία θέτει ορισμένο πλαίσιο για τη διαδοχική χρησιμοποίηση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να περιέρχονται οι εργαζόμενοι σε κατάσταση αβεβαιότητας.

Ακολούθως, η Κωνσταντίνα Χατζηλάου παρουσιάζει ένα θέμα το οποίο αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη νομοθετική πολιτική της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Ο λόγος για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ένα κείμενο της Ε.Ε. το οποίο, μολονότι επί του παρόντος δεν διαθέτει καμία αναγκαστική νομική ισχύ, σηματοδοτεί εντούτοις σημαντικές εξελίξεις για το ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο. Στη μελέτη της η συγγραφέας επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα όπως: ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο του Πυλώνα, ποιες οι μέθοδοι υλοποίησης των διατάξεών του, και, κυρίως, ποια είναι η γενική λογική που διαπνέει το εν λόγω κείμενο και ποιες οι συνέπειές του για τα κοινωνικά δικαιώματα εν γένει.

Αμέσως μετά ο Νικόλαος Παπαδόπουλος ερευνά την επίδραση που έχει ασκήσει έως σήμερα ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Στη μελέτη του ο συγγραφέας εξετάζει την εφαρμογή του Ε.Κ.Χ. ως διεθνούς συνθήκης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη, εστιάζοντας ιδίως στην πρόσληψη του Χάρτη από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των πολιτικών πρωτοδικείων της χώρας. Η ανάλυση καταδεικνύει τις δυνατότητες του Ε.Κ.Χ. και των μηχανισμών ελέγχου εφαρμογής του να προσδώσουν σημαντική ώθηση στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, και να λειτουργήσουν ως προπύργιο κατά της υποτίμησης της εργασίας και της υπονόμευσης την οποία υφίστανται τα κοινωνικά δικαιώματα εν καιρώ κρίσης.

Στη συνέχεια ο Σπύρος Βλαχόπουλος σχολιάζει την πρόσφατη (5.11.2019) απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. επί της υποθέσεως Herbai κατά Ουγγαρίας, ελληνική μετάφραση της οποίας επίσης δημοσιεύεται στο ίδιο τεύχος. Αντικείμενο τόσο του σχολίου όσο και της απόφασης είναι η προστασία της ελευθερίας έκφρασης των εργαζομένων δυνάμει του άρθρου 10 της Ε.Σ.Δ.Α. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει σ’ αυτό το πλαίσιο η δίκαιη στάθμιση που πρέπει να επιτυγχάνεται ανάμεσα, αφενός, στην ελευθερία έκφρασης του μισθωτού (εν προκειμένω εκτός του πλαισίου της σύμβασης εργασίας του) και, αφετέρου, στα εύλογα επιχειρηματικά συμφέροντα του εργοδότη.

Ακολουθεί η Ματίνα Γιαννακούρου, η οποία πραγματεύεται το πολύ επίκαιρο ζήτημα της εργασίας με πληθοπορισμό (crowdworking). Στο άρθρο της η συγγραφέας ερευνά τους επαγγελματικούς κινδύνους που είναι δυνατόν να προκύψουν από το νέο αυτό μοντέλο παροχής εργασίας μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ιδίως σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Παράλληλα, εξετάζει τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στις περιπτώσεις παροχής εργασίας μέσω crowdworking, όπως, μεταξύ άλλων, είναι αυτό που αφορά το απολύτως κρίσιμο για το εργατικό δίκαιο ερώτημα αν στις περιπτώσεις του crowdworking παρέχεται ή όχι εξαρτημένη εργασία.

Το τεύχος κλείνει με ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο του Σάββα Ρομπόλη για τον Γιώργο Κουκουλέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις αρχές του 2020, αφήνοντάς μας ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο στο πεδίο του εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων.

Επισήμανση: Στο ίδιο τεύχος, που είναι και το τελευταίο για το 2019, προσαρτώνται το αλφαβητικό και το αριθμητικό ευρετήριο του τόμου 78 (2019) της Επιθεωρήσεως Εργατικού Δικαίου.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.