Νέα / Ειδήσεις

06.03.2024

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (11/2023) & Ευρετήριο 2023

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Η Βικτωρία Δούκα ερευνά το ερώτημα πότε είναι νόμιμα ως αποδεικτικά μέσα στην πολιτική –και ειδικότερα στην εργατική– δίκη τα έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Πράγματι, ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μετέβαλε και εξακολουθεί να μεταβάλλει και να επηρεάζει τις ενέργειές μας σε πολλά επίπεδα. Στο πεδίο της προσκόμισης αποδεικτικών μέσων στην πολιτική δίκη καθορίζει, εκτός άλλων, το εάν, πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν οι διάδικοι να προσκομίζουν έγγραφα περιέχοντα προσωπικά δεδομένα ως αποδεικτικά μέσα χωρίς να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να κριθούν αυτά ως μη επιτρεπόμενα από τον νόμο και συνεπώς απαράδεκτα. Η πρακτική του παρελθόντος να προσκομίζονται σωρηδόν και ακρίτως τέτοια έγγραφα δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί, επισημαίνει η συγγραφέας. Πλέον οι διάδικοι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 όταν αποκτούν και προσκομίζουν στο δικαστήριο τέτοια έγγραφα, άλλως, εκτός από το να μη ληφθούν υπόψη του δικαστηρίου τα έγγραφα αυτά ως απαράδεκτα αποδεικτικά μέσα, προβάλλει και το ενδεχόμενο να βρεθούν υπόλογοι σε αστικά και ποινικά δικαστήρια. Στην μελέτη της η συγγραφέας διατυπώνει σκέψεις για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η απόκτηση και προσκόμιση τέτοιων εγγράφων στο δικαστήριο ως αποδεικτικών μέσων είναι σύννομη και τα έγγραφα αυτά είναι παραδεκτά αποδεικτικά μέσα.

Ακολουθεί, όπως πάντα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα νομολογία επί σημαντικών θεμάτων εργατικού δικαίου: Αποδεικτικά μέσα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· Ο κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος υποβιβασμός σε θέσεις μειωμένων αρμοδιοτήτων («ψυγείο») και οι συνεπακόλουθες μισθολογικές μειώσεις ως μονομερής βλαπτική μεταβολή· Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης· Αποδοχή της απόφασης εκ μέρους του οφειλέτη· Μεταβίβαση επιχείρησης· Αυτοδίκαιη υπεισέλευση του νέου εργοδότη στην υπερημερία του αρχικού· Υποχρέωση του δικαστηρίου της παραπομπής να συμμορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση· Διδάγματα κοινής πείρας· Στοιχεία του ορισμένου των λόγων αναίρεσης εκ των αρ. 1, 1β, 8, 18 και 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.

Το τεύχος Δεκεμβρίου 2023, και μαζί μ’ αυτό ο 82ος τόμος της ΕΕργΔ, κλείνει με μια πολύ σημαντική αναδημοσίευση: το κείμενο του Δημήτρη Τραυλού-Τζανετάτου υπό τον τίτλο «Εμβριθούς νομικού λόγου μνημόσυνο εγκώμιο». Πρόκειται για το προλογικό σημείωμα του συγγραφέα στο προσφάτως εκδοθέν βιβλίο «Για ένα μαχόμενο εργατικό δίκαιο – Μελετήματα εργατικού δικαίου 2002-2015», στο οποίο έχει συγκεντρωθεί και αναδημοσιεύεται το σύνολο της επιστημονικής αρθρογραφίας της Φωτεινής Δ. Δερμιτζάκη. Με τα λόγια αυτά του δασκάλου της, διαυγάζεται με τον καλύτερο τρόπο το διαχρονικά καθοριστικό συγγραφικό έργο και η ανέσπερη προσωπικότητα της πλέον εξέχουσας εργατολόγου της νεότερης γενιάς, η οποία τον Μάιο του 2015 έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας.