Νέα / Ειδήσεις

03.09.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:
Ο Αντώνιος Βάγιας τονίζει την τεράστια σημασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για το εργατικό δίκαιο, τις εργασιακές σχέσεις και την οικονομία. Ωστόσο, η δημοσιευόμενη μελέτη του, με τον εύγλωττο τίτλο «Συλλογικές συμβάσεις εργασίας για πάντα», αποτελεί και μια έκφραση ανησυχίας: Πού βρίσκονται και πού πηγαίνουν οι συλλογικές συμβάσεις στην Ελλάδα;, διερωτάται ο συγγραφέας και εξηγεί: Η συλλογική διαπραγμάτευση ανήκει στην συμβατική ελευθερία, πολύτιμη για την συμβίωση των ανθρώπων. Από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας έχει συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία, γι’ αυτό και την συναντάμε σε διεθνή κείμενα και εθνικά συντάγματα. Αυτές οι βάσεις τίθενται στην Εισαγωγή του δημοσιευόμενου άρθρου. Στο πρώτο μέρος του άρθρου εκτίθεται αρχικά η περίοδος ευημερίας που εγνώρισαν οι συλλογικές συμβάσεις έως το 2010 με οδηγέτη την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας. Ακολούθησε όμως, και μάλιστα βιαίως, περίοδος παρακμής με στοιχεία γελοιοποιήσεως της συλλογικής διαπραγματεύσεως. Δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί ανάκαμψη. Στο δεύτερο μέρος του άρθρου «Ζητείται ελπίς». Η εδραίωση της συλλογικής διαπραγματεύσεως σε πολύ γνωστά όσο και σημαντικά διεθνή κείμενα και στο Σύνταγμά μας εγγυάται την επιβίωσή της στην πατρίδα μας; Οι αποφάνσεις αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων συνιστούν μια πρόσθετη εξασφάλιση. Ναι, αλλά «συν Αθηνά και χείρα κίνει». Καιρός επέστη να αντιληφθούμε κυβερνώντες και κυβερνώμενοι —τονίζει ο συγγραφέας— ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας αποτελεί το πρόσφορο μέσον για την αντιμετώπιση κρίσεων πάσης φύσεως, όπως έχουν βεβαιώσει διεθνείς μελέτες, αλλά και για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της επικαιρότητας.
Ακολουθεί ιδιαίτερα πλούσια και σημαντική νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου:
Απλή (άκυρη) σχέση εργασίας στο Δημόσιο και αμοιβή εργαζομένων δυνάμει των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού· Μονομερής βλαπτική μεταβολή και υποχρέωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση άρνησης του εργοδότη, ως υπευθύνου επεξεργασίας, να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου σε δεδομένα που τον αφορούν· Ενοχικοί και κανονιστικοί όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας· Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης δεν υπάγεται στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 3198/1955 (με παρατηρήσεις του Παναγιώτη Μπουμπουχερόπουλου)· Η επαγγελματική νόσος ως εργατικό ατύχημα – Ηθική βλάβη – Εκδικητική καταγγελία· Καταχρηστική κατάρτιση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα μετά και την πρόσφατη απόφαση του Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση C-760/18, M.Β. κ.λπ. κατά O.T.A. «Δήμος Αγίου Νικολάου»: Αναγνώριση των ορισμένου χρόνου διαδοχικών συμβάσεων ως μίας ενιαίας σύμβασης αορίστου χρόνου· κ.ά.
Στη συνέχεια δημοσιεύεται η πρόσφατη Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη χορήγηση αδειών (Μέρος ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021) για την προστασία της οικογένειας.
Το τεύχος κλείνει με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2021.
Καλή ανάγνωση!
Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr
Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.