Νέα / Ειδήσεις

09.04.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (2/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (2/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Felipe Temming ερευνά το ζήτημα της προστασίας της θέσης εργασίας στους ομίλους επιχειρήσεων. Με μια διεξοδική δογματική ανάλυση, ο συγγραφέας παρουσιάζει τα βασικά σημεία ενός πρωτότυπου μοντέλου για την de lege lata θεμελίωση στο πεδίο του γερμανικού δικαίου της υποχρέωσης της μητρικής-δεσπόζουσας εταιρείας του ομίλου να απασχολήσει τον μισθωτό που απολύεται από θυγατρική επιχείρηση του ομίλου για οικονομικοτεχνικούς λόγους. Παρότι η μελέτη ερείδεται εν πολλοίς στις διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας, εντούτοις τα νομικά επιχειρήματα στα οποία ο συγγραφέας επιχειρεί να θεμελιώσει τη σχετική ευθύνη της μητρικής εταιρείας δεν συνιστούν μόνο μια καίρια δικαιοσυγκριτική συμβολή, αλλά είναι επιπλέον ικανά να εμπλουτίσουν σημαντικά τη σχετική συζήτηση και στο ελληνικό εργατικό δίκαιο, αναθερμαίνοντας έτσι το ερευνητικό ενδιαφέρον για το εν λόγω ζήτημα.

Στη συνέχεια η Όλγα Αγγελοπούλου, σχολιάζοντας την υπ’ αριθμ. 873/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πραγματεύεται το ερώτημα εάν και σε ποιον βαθμό οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την επικουρική ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων δύνανται να επηρεάσουν συμφωνίες που έχουν συμβατικά καταρτιστεί ανάμεσα στην Τράπεζα και τους εργαζομένους της για την καταβολή εκ μέρους της Τράπεζας συμπληρωματικών παροχών.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί πληθώρας θεμάτων εργατικού δικαίου: Επέκταση και στους εργαζομένους ορισμένου χρόνου του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας δυνάμει της αρχής της ισότητας, η (μειωμένη) αποζημίωση του άρθρου 8 εδ. β΄ ν. 3198/1955 στην περίπτωση πρόσληψης ήδη συνταξιούχων, διάκριση (εθνικών) κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών σ.σ.ε. και δ.α., εξεύρεση ωρομισθίου του μερικώς απασχολουμένου, λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο πριν από τον συμφωνημένο χρόνο λήξης της δυνάμει διατάξεως νόμου, δικονομικά ζητήματα, κ.ά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.