Νέα / Ειδήσεις

19.04.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (2/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Δημήτρης Ζερδελής επανέρχεται σε ένα μείζονος σημασίας νομικό ζήτημα που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το ερευνητικό του έργο: τις συμβατικές ρήτρες ανάκλησης μισθολογικών παροχών. Αφορμή για τη μελέτη αποτέλεσε πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία, λαμβάνοντας πλήρως υπ’ όψιν τα πορίσματα της θεωρίας του εργατικού δικαίου, έκρινε —για πρώτη φορά στην ελληνική νομολογία— άκυρο ως καταχρηστικό (Α.Κ. 281) όρο σύμβασης εργασίας που παρείχε στον εργοδότη τη δυνατότητα να προβεί μονομερώς σε δραστική μείωση των αποδοχών μισθωτού της επιχείρησής του. Εξαίροντας την, πράγματι, τεράστια σημασία της απόφασης για την περαιτέρω εξέλιξη της ελληνικής νομολογίας και αναδεικνύοντας τις σημαντικότερες σκέψεις της, ο συγγραφέας πραγματεύεται διεξοδικά την προβληματική της συμβατικής διεύρυνσης του διευθυντικού δικαιώματος και αναλύει τα βασικότερα κριτήρια που οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν του ο εφαρμοστής του δικαίου κατά τον έλεγχο καταχρηστικότητας παρόμοιων συμβατικών όρων.

Στη συνέχεια ο Χρόνης Τσιμπούκης σχολιάζει πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για το μέτρο της μονομερώς επιβαλλόμενης εκ περιτροπής εργασίας. Το ένα από τα δύο ερμηνευτικά ζητήματα που αντιμετώπισε η σχολιαζόμενη απόφαση αφορά το ερώτημα αν νομίμως ο εργοδότης δύναται να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας σε έναν μόνο μισθωτό όταν αυτός είναι ο μοναδικός εργαζόμενος του τμήματος στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο. Και το δεύτερο ερμηνευτικό ζήτημα αφορά το ερώτημα αν το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας επιβάλλεται από τον εργοδότη νομίμως και όταν ακόμη ο περιορισμός της δραστηριότητάς του έχει προσλάβει μόνιμα χαρακτηριστικά και δεν διαφαίνεται ότι η επιβολή του θα επιτρέψει στην επιχείρηση να ανακάμψει εντός ευλόγου χρόνου.

Ακολουθεί πλούσια νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου:  Επίδομα πληροφορικής· Αναστολή της τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας για την άσκηση αγωγής ακυρότητας της απόλυσης· «Πρακτικά συμφωνιών» μεταξύ εργοδότη και συνδικαλιστικής οργάνωσης: Νομική φύση και τρόπος μεταβολής των όρων τους· Άρση αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας ανώνυμης εταιρείας· Διευθύνοντες υπάλληλοι· Μονομερής βλαπτική μεταβολή λόγω υπηρεσιακού υποβιβασμού· Προσβολή της προσωπικότητας του εργαζομένου και αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης· Φιλοδωρήματα· Καταχρηστική άσκηση μισθολογικών αξιώσεων· κ.ά.

Το τεύχος κλείνει με δύο Εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκ των οποίων η μία παρέχει διευκρινίσεις για την υποβολή προς κύρωση Κανονισμών Εργασίας προσωπικού που καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957, σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 του ν. 4808/2021 και την Υ.Α. 82063/2021, ενώ η δεύτερη αφορά τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας σε έμμισθες δικηγόρους κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 83 του ν. 4826/2021.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.