Νέα / Ειδήσεις

17.05.2023

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (2/2023)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Koen Lenaerts και η Βοηθός Εισηγήτρια στο γραφείο του Προέδρου του Δικαστηρίου Alexandra Rüth ερευνούν διεξοδικά τη δογματική της ευρωπαϊκής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η αμφισβήτηση των αρχών του κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέστησαν με επώδυνο τρόπο σαφές ότι θεμελιώδεις αξίες που για πολύ καιρό θεωρούνταν αυτονόητες κάθε άλλο παρά αυτονόητες είναι, αλλά θα πρέπει διαρκώς να τις υπερασπιζόμαστε και να τις ενδυναμώνουμε εκ νέου. Επ’ αυτού στα εθνικά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αναλογεί μια λειτουργία-κλειδί. Ένα υψηλό και συνεκτικό επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και μια λειτουργική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, μπορούν να εξασφαλιστούν όταν οι διαφορετικοί κατάλογοι προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων γίνονται κατανοητοί και εφαρμόζονται ως αλληλένδετες, αλληλοεμπνεόμενες και αλληλοσυμπληρούμενες σφαίρες θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι όμως επίσης σημαντικό τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια και τα δικαστήρια των εθνικών δικαιοδοσιών, το Ε.Δ.Δ.Α. καθώς και το Δ.Ε.Ε. να βρίσκονται σταθερά σε έναν συντονισμένο και εποικοδομητικό μεταξύ τους διάλογο για το πώς μπορούν οι εγγυήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων να ερμηνεύονται αποτελεσματικά. 

Ακολουθεί, όπως πάντα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πλούσια νομολογία επί σημαντικών θεμάτων εργατικού δικαίου: Η ανεπιφύλακτη είσπραξη της αποζημίωσης απόλυσης δεν δύναται να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση του μισθωτού από το δικαίωμα προσβολής του κύρους της καταγγελίας· Ανυπόστατη καταγγελία σύμβασης εργασίας· Πεδίο εφαρμογής κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών σ.σ.ε.· Η πανηγυρική αναφορά της ιδιότητας του μέλους των συμβληθεισών συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν αποτελεί στοιχείο του ορισμένου της αγωγής με την οποία αξιώνεται η καταβολή αποδοχών· Μετενέργεια συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων που έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές· Μετενέργεια θεσμικών όρων συλλογικών συμβάσεων που έληξαν· Δικαστικός έλεγχος διαιτητικής απόφασης: συνταγματικότητα κριτηρίων που συνεκτιμώνται για την αιτιολόγηση διαιτητικής απόφασης· Μισθολογική διάκριση μεταξύ παλαιών εργαζομένων και νεοπροσλαμβανομένων· Αναδρομική ισχύς διαιτητικής απόφασης· Παρακράτηση και μη απόδοση συνδικαλιστικής εισφοράς από τον εργοδότη· Έγκυρη η συμφωνία για συμψηφισμό με τις υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές των προσαυξήσεων για ιδιόρρυθμη υπερωρία / υπερεργασία και εργασία σε Σάββατα, Κυριακές και νύκτες· Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια επιλογής απολυτέου επί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για οικονομικοτεχνικούς λόγους· Διευθύνοντες υπάλληλοι· Δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας η μείωση των κερδών ή οι ζημίες στην επιχείρηση του εργοδότη· Μισθολογικό καθεστώς ιδιωτικών εκπαιδευτικών: Η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας του δημοσίου τομέα εφαρμόζεται αυτομάτως και υποχρεωτικά και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς· κ.ά.

Το τεύχος κλείνει με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες

όλης της χώρας.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.