Νέα / Ειδήσεις

08.05.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (3/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (3/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Με αφορμή τρεις πρόσφατες μεγάλης σημασίας αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. (Kreuziger, Max-Planck-Gesellschaft και Bauer), η Ματίνα Γιαννακούρου πραγματεύεται το ζήτημα της άδειας αναψυχής μετ’ αποδοχών στην ενωσιακή του διάσταση, και εξετάζει την επίδραση που ασκεί το δίκαιο της Ε.Ε. στην ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής με την άδεια ελληνικής νομοθεσίας. Στο πρώτο μέρος της μελέτης η συγγραφέας αναλύει τις σκέψεις στις οποίες στηρίχθηκε το Δικαστήριο προκειμένου να αναγνωρίσει, για πρώτη φορά στη νομολογία του, άμεσο οριζόντιο αποτέλεσμα στο δικαίωμα αμειβόμενης ετήσιας άδειας αναπαύσεως. Να αναγνωρίσει δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι δύνανται να επικαλούνται απευθείας το άρθρο 31 παρ. 2 Χ.Θ.Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο διαφοράς τους με ιδιώτη εργοδότη. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης η συγγραφέας αναλύει κριτικά τις σκέψεις με τις οποίες το Δικαστήριο εξειδικεύει τον τρόπο ορθής εκπλήρωσης της υποχρέωσης των εργοδοτών για χορήγηση της άδειας, και ακολούθως εξετάζει την επίδραση των εν λόγω πορισμάτων του Δ.Ε.Ε. στη ρύθμιση του θεσμού της άδειας αναψυχής κατά το ελληνικό δίκαιο. Με τις αξιοσημείωτες τομές που επέφερε το Δ.Ε.Ε. στις ανωτέρω αποφάσεις, έτσι όπως αυτές διεξοδικά αναλύονται στη δημοσιευόμενη μελέτη, το κεφάλαιο της ετήσιας άδειας με αποδοχές τίθεται και πάλι, σαφώς ανανεωμένο, στο επίκεντρο του προβληματισμού της θεωρίας και της νομολογίας.

Στη συνέχεια, ο Χρόνης Τσιμπούκης σχολιάζει την πρόσφατη απόφαση με την οποία ο Άρειος Πάγος, τέμνοντας για πρώτη φορά το σχετικό ζήτημα, έκρινε ότι κατά τη διάρκεια ισχύος συστήματος εκ περιτροπής εργασίας ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε απολύσεις για τους ίδιους οικονομικοτεχνικούς λόγους οι οποίοι αρχικά τον οδήγησαν στην απόφαση να επιβάλει εκ περιτροπής εργασία. Επιχειρώντας μια γραμματική, ιστορικοβουλητική και τελολογική ερμηνεία των κρίσιμων διατάξεων υπό το φως των οικείων συνταγματικών αξιολογήσεων, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ανωτέρω κρίση του ανώτατου ακυρωτικού υπήρξε εσφαλμένη.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί πληθώρας θεμάτων εργατικού δικαίου: Ποιο είναι το κρίσιμο χρονικό σημείο για τον υπολογισμό του αριθμού των απολυτέων η υπέρβαση του οποίου καλεί σε αφορμή τον νόμο περί ομαδικών απολύσεων, επιδίκαση μεικτών αποδοχών όταν έχουν γίνει μερικότερες καταβολές καθαρών αποδοχών, μεταβίβαση εργασιακών σχέσεων και διαδικασία αφερεγγυότητας του εργοδότη, ζητήματα συνταγματικότητας της νομοθεσίας δυνάμει της οποίας οι ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. αναγκάζονται να ασκούν και καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, δικονομικά ζητήματα, κ.ά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.