Νέα / Ειδήσεις

15.07.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (4/2019)

Στο νέο, διπλό τεύχος της ΕΕργΔ (4/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Δημήτρης Ζερδελής μας προσφέρει μια πλήρη εικόνα του νέου συστήματος προστασίας από την απόλυση, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 48 του πολύ πρόσφατου Ν. 4611/2019. Στη μελέτη του, η οποία αποτελεί ανάπτυξη της εισήγησης που παρουσίασε στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΕργΔ στις 7 Ιουνίου 2019 και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη ερμηνευτική προσέγγιση της νέας διάταξης, ο συγγραφέας αρχικά προβαίνει σε μια αναδρομή της πορείας του ελληνικού δικαίου καταγγελίας, περιγράφοντας τη νομολογιακή του διάπλαση μέσω του άρθρου 281 Α.Κ. Ακολούθως εισέρχεται στον πυρήνα του θέματος, παρέχοντας πολύτιμες κατευθυντήριες οδηγίες στον εφαρμοστή του δικαίου για την ερμηνεία της νέας διάταξης και την εξειδίκευση της έννοιας του «βάσιμου λόγου καταγγελίας». Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο συγγραφέας κατηγοριοποιεί συστηματικά τους λόγους απόλυσης και αναλύει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα του δικαίου της καταγγελίας, όπως: την αρχή της ultima ratio στις απολύσεις που συνδέονται με το πρόσωπο του μισθωτού και στις απολύσεις για οικονομικοτεχνικούς λόγους, την εφαρμογή των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων στις οικονομικοτεχνικές απολύσεις και τον ρόλο που καταλείπεται στην Α.Κ. 281 εντός του νέου νομοθετικού πλαισίου, τη διάκριση «βάσιμου» και «σπουδαίου» λόγου καταγγελίας, το χρονικό σημείο έναρξης της προστασίας από τη σύναψη της σύμβασης εργασίας, τη γνωστοποίηση των λόγων καταγγελίας στον απολυόμενο μισθωτό, το βάρος απόδειξης στη δίκη της απόλυσης, κ.ά.

Στη συνέχεια ο Χρόνης Τσιμπούκης παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική νομολογία εφήρμοσε το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ., εντοπίζοντας ως βασική αστοχία της πλειοψηφικής άποψης της νομολογίας την παρατηρούμενη σύγχυση ανάμεσα, αφενός, στην αποζημίωση που μπορεί να προβλεφθεί νομοθετικά ότι θα καταβάλλεται ως κύρωση της παράνομης-αδικαιολόγητης απόλυσης και, αφετέρου, στην αποζημίωση που ορισμένες εθνικές έννομες τάξεις προβλέπουν ότι καταβάλλεται σε περίπτωση νόμιμης απόλυσης. Ακολούθως ο συγγραφέας, εξετάζοντας το ερώτημα ποιο σύστημα εργοδοτικής καταγγελίας ίσχυσε στην ελληνική έννομη τάξη από την κύρωση του Α.Ε.Κ.Χ. έως την ψήφιση του ν. 4611/2019, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το άρθρο 48 ν. 4611/2019 έχει ερμηνευτικό χαρακτήρα και ότι, συνεπώς, η αρχή της αντικειμενικά δικαιολογημένης καταγγελίας ισχύει στην έννομη τάξη μας ήδη από τη θέση σε ισχύ του Α.Ε.Κ.Χ.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί πληθώρας θεμάτων εργατικού δικαίου. Ιδιαιτέρως ξεχωρίζει η απόφαση με την οποία ο Άρειος Πάγος απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο Δ.Ε.Ε. αναφορικά με το αν η εργασιακή εφεδρεία συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας, δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη φορά που το Δ.Ε.Ε θα κληθεί να ελέγξει εάν η συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Τρόικα στο πλαίσιο των μνημονίων αποτελεί επαρκή λόγο που δικαιολογεί τη δυσμενή διάκριση.

Το τεύχος κλείνει με τη δημοσίευση του νέου νόμου 4611/2019 και των συνοδευτικών του εκθέσεων (Αιτιολογική Έκθεση και Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής).

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.