Νέα / Ειδήσεις

02.07.2018

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2018)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2018) που μόλις κυκλοφόρησε:

Δημήτριος Γούλας πραγματεύεται το ζήτημα των διακρίσεων εις βάρος των εργαζομένων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Με επίκεντρο την πρόσφατη νομολογία του Δ.Ε.Ε. και τις αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία, ο συγγραφέας επισκοπεί την επίδραση του νέου αυτού νομικού πλαισίου στο ελληνικό εργατικό δίκαιο, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύο κυρίως ζητήματα: αφενός, στις εύλογες προσαρμογές στις οποίες οφείλει να προβεί ο εργοδότης, με την κατάλληλη διαμόρφωση των όρων εργασίας, και, αφετέρου, στο ζήτημα της έμμεσης διάκρισης, ιδίως στην περίπτωση εργοδοτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας λόγω της ασθένειας του μισθωτού.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος ερευνά το ερώτημα αν το ευνοϊκό καθεστώς που εισήχθη με το δίκαιο της Ε.Ε. για την ηθική παρενόχληση η οποία συνδέεται με κάποιο από τα γνωρίσματα απαγορευμένης διάκρισης μπορεί να επεκταθεί και σε περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης που δεν συνδέονται με κάποιο από αυτά. Υποστηρίζοντας ότι η διακριτική μεταχείριση μεταξύ θυμάτων ηθικής παρενόχλησης, αναλόγως του χαρακτηριστικού που αποτέλεσε την αιτία της παρενόχλησης, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά, ο συγγραφέας απαντά στο ανωτέρω ερώτημα καταφατικά. Στις περιπτώσεις αυτές, καταλήγει, δεν θα πρόκειται για νομολογιακή επέκταση αδίκου, αλλά για επέκταση με αναλογία εννόμων συνεπειών σε ήδη υφιστάμενο άδικο.

Ακολουθεί πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νομολογία επί διαφόρων θεμάτων του εργατικού δικαίου. Μεταξύ των δημοσιευομένων αποφάσεων ιδιαιτέρως ξεχωρίζουν: α) η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε ότι συνιστά απαγορευμένη διάκριση η άρνηση επιχείρησης να προσλάβει πάσχουσα από χρόνια ασθένεια η οποία είχε επιτύχει σε διαγωνισμό προσλήψεων (πρόκειται ίσως για την πρώτη ελληνική απόφαση που εφαρμόζει την ενωσιακή νομοθεσία περί απαγορευμένων διακρίσεων), β) η απόφαση το Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που ασχολήθηκε με το ερώτημα πότε συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή η αξιόλογη καθυστέρηση στην καταβολή του μισθού (άρθρο 57 ν. 4478/2017), γ) η πολύ πρόσφατη αρεοπαγιτική απόφαση που έκρινε περίπτωση παράνομης απόλυσης εγκύου εργαζομένης.

Το τεύχος κλείνει με τις διατάξεις του πολύ πρόσφατου ν. 4549/2018 οι οποίες επιφέρουν μεταβολές στη νομοθεσία περί διαιτησίας συλλογικών διαφορών, καθώς και με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις προϋποθέσεις κήρυξης των σ.σ.ε. ως γενικώς υποχρεωτικών.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.